Norsk-Ungarsk ordbok

/

Ungarsk-Norsk ordbok

Norsk-Ungarsk ordbok – Oppslagsord, uttrykk m.v.: 94 664

Norsk-Ungarsk Ordbok
Utviklet med utgangspunkt i arbeid utført av Thomas Tangstrøm

ORDBOKENS OPPBYGGING

Generelt

 • Valgfrie former er angitt med en / , f.eks gjensto/gjenstod
 • En - betyr at ordet bøyes, men den bøyde formen(-e) er identisk med grunnformen

Bøyningsmønster

Substantiv

 • Grunnformen av alle substantiv er ført opp i entall, ubestemt form
 • Bøyningstilleggene står for h.h.v.
  • Entall bestemt form
  • Flertall ubestemt form
  • Flertall bestemt form
 • Flertallsord er merket (pl)

Adjektiv

 • Grunnformen av alle adjektiv er ført opp i entall hannkjønn/hunkjønn
 • Bøyningstilleggene står for h.h.v.
  • Entall intetkjønn
  • Flertall

Adverb

 • Adverb bøyes normalt ikke på norsk

Verb

 • Grunnformen av verb er alltid oppført i presens
 • De bøyde formene er ført opp uavkortet, ikke bare med et bøyningstillegg. Dette er gjort først og fremst fordi det er vanskelig å operere med bøyningstillegg når grunnformen er i presens.
 • De bøyde formene er h.h.v.
  • Preteritum (tidligere imperfektum) og
  • Presens perfektum (tidligere perfektum)
DictZoneDictZone ordbokOnline ordbøker
Legelo 33.Koka,HU2243