Hungarian-Norwegian dictionary » visz meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
visz v

bringer, bærer, tar med

leder

viszály n

splid, tvist, uenighet

viszálykodás n

splid, tvist, uenighet

viszálykodik v

strides

viszket v

klør

viszketegség n

kløe

viszketés n

kløe

viszketéscsillapitó adj

kløedempende

viszketőpor n

kløpulver

viszkóz n

viskose

viszkozitás n

viskositet

viszlát n uformelt

ha det!

viszonkereset n

motsøksmål

viszonos adj

gjensidig

viszonosság n

gjensidighet

viszonoz v

besvarer, gjengjelder

viszonozza a köszönést

hilser tilbake

viszont adv

derimot, til gjengjeld, tvert imot, tvert om

det samme, i like måte

viszontagság n

motgang

viszontagságos adj

full av motgang

viszontbiztosít

gjenforsikrer, reassurerer

viszontbiztosítás

gjenforsikring, reassuranse

viszonteladás n

detaljhandel, gjensalg, videresalg

viszonteladó n

detaljist

viszonteladói adj

detalj-

viszonteladói ár

utsalgspris

viszonthallás n

gjenhør

viszonthallásra!

ha det bra, vi snakkes

viszontkereset n

motsøksmåljus

viszontlát v

ser igjen

viszontlátás n

gjensyn

viszontlátásra!

ha det bra!, mon da! på gjensyn!

viszontleszámítolás n

rediskontering

viszontleszámolási kamatláb

rentesats ved rediskontering

viszontszerelem n

gjengjeldt kjærlighet

viszonválasz n

svar

viszony n

forbindelse, forhold, relasjon

forholdsmessighet

12

You can find it in:

HungarianNorwegian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies