Hungarian-Norwegian dictionary »

felvilágosítás meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
felvilágosítás n

informasjon, opplysning, underretning

felvilágosítási kötelezettség

informasjonsplikt

felvilágosítást ad

gir beskjed/informasjon/opplysninger

felvilágosítást kap

får informasjon

felvilágosítást kér

ber om informasjon, forhører seg

felvilágosítást nyújt

gir opplysninger, informerer

bővebb felvilágosítás

nærmere opplysninger

nemi felvilágosítás

seksualopplysning

szexuális felvilágosítás

seksuallære

You can find it in:

HungarianNorwegian