Hungarian-Norwegian dictionary »

feldolgoz meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
feldolgoz v

bearbeider [bearbeidet/bearbeidde/bearbeida, bearbeidet/bearbeidd/bearbeida]

fordøyer [fordøyde, fordøyd]

foredler [foredlet/foredla, foredlet/foredla]

gjennomarbeider [gjennomarbeidde/gjennomarbeidet, gjennomarbeidd/gjennomarbeidet]

tilrettelegger [tilrettela, tilrettelagt]film, radio, teater etc.

feldolgozás n

bearbeidelse, behandling, foredling, tilrettelegging

feldolgozóipar n

foredlingsindustri, næringsmiddelindustri

feldolgozott élelmiszer

bearbeidet matvare

feldolgozott mezőgazdasági termény

bearbeidet landbruksprodukt

feldolgozóüzem n

foredlingsbedrift, produksjonsanlegg

adatfeldolgozás n

databehandling [-en/-a, -er, -ene]

adatfeldolgozó n

databehandler [databehandlet/databehandla, databehandlet/databehandla]

adatfeldolgozó gép

datamaskin [-en, -er, -ene]

adatfeldolgozó rendszer

datasystem [-et, -/-er, -ene/-a]

adatok feldolgozása

bearbeiding av data

az adatok feldolgozása

bearbeidelse av data

digitális képfeldolgozó módszer

digital billedbehandlingsteknikk

elektronikus adatfeldolgozás

EDB, elektronisk databehandling

élelmiszerfeldolgozó-ipar n

næringsmiddelindustri [-en, -er, -ene]

fafeldolgozás n

treforedling [-en/-a, -er, -ene]

fafeldolgozó ipar

treforedlingsindustri

fafeldolgozóipar n

trelastindustri [-en, -er, -ene]

fémfeldolgozás n

metallbearbeiding [-en/-a, -er, -ene]

fémfeldolgozó n

metallverk

gépi adatfeldolgozás

automatisk/elektronisk databehandling

gumifeldolgozás n

gummiforedling

halfeldolgozás n

fiskeforedling

halfeldolgozó n

fiskeforedlingsindustri

halfeldolgozó ipar

fiskeforedlingsbedrift

húsfeldolgozás n

kjøttproduksjon

információfeldolgozás n

informasjonsbehandling [-en/-a, -er, -ene]

képfeldolgozás n

bildebehandling

képfeldolgozó digitális rendszer

digitalt bildebehandlingssystem

műanyagfeldolgozó-ipar n

kunststoffindustri

számítógépes adatfeldolgozás

elektronisk databehandling

tejfeldolgozó n

meieri [-et, -/-er, -ene/-a]

úja feldolgoz

resirkulerer [resirkulerte, resirkulert]

újra feldolgozott adj

resirkulert

újrafeldolgoz v

gjenvinner, resirkulerer

újrafeldolgozás v

resirkulering [-en/-a, -er, -ene]

12