Hungarian-Latin dictionary »

tunyaság meaning in Latin

HungarianLatin
tunyaság főnév

acedia noun
ae F

desidia noun
ae F

ignavia noun
ae F

languor noun
oris M

segnitas noun
atis F

segnitia noun
ae F

segnities noun
ei F

torpor noun
oris M

tunyaságban megromlott

ab ignavia corruptus

tunyaságban megromlott lélek

animus ab ignavia corruptus

feslett életmód és tunyaság

cultus ac desidia

szellemi tunyaság

tarditasatis F

tarditudoinis F

You can find it in:

HungarianLatin