Hungarian-Japan dictionary »

sajátság meaning in Japan

HungarianJapan
sajátság

dokutoku

etai

fi-cha

fi-cha-

hinsei

hitokuse

jinpin

kyarakuta-

moji

seikaku

tokuchou

tokuisei

tokushoku

tokushusei

sajátságos

betto

dokuji

hakaku

rinji

supesharu

tokudan

tokutei

You can find it in:

HungarianJapan