Hungarian-Japan dictionary »

apa meaning in Japan

HungarianJapan
apa

chichioya

daifu

komochi

otokooya

pearento

apad

hikkomu

kubomu

shizumu

apadás

kudarizaka

shimosaka

shitabi

suitai

apadó hold

kagennotsuki

apatikus

mukanshin

mukiryoku

baseballcsapat

kokonotsu

ku

kyuu

nain

beleadva apait anyait

chikaraippai

belekapaszkodik

shigamitsuku

családapa

kazokumochi

csapadék

chinden

kousui

kousuiryou

nokori

yojou

csapat

bando

buntai

chi-mu

enkai

gakudan

gakutai

guru

gyangu

han

hayashi

ichimi

ikkou

ittouippa

12