Hungarian-Japan dictionary »

apa meaning in Japan

HungarianJapan
apa

chichioya

daifu

komochi

otokooya

pearento

apáca

ama

shinkouteki

shussekenteki

apácazárda

amadera

apad

hikkomu

kubomu

shizumu

apadás

kudarizaka

shimosaka

shitabi

suitai

apadó hold

kagennotsuki

apály

gentai

shiohi

teichou

apály és dagály

michihi

michihiki

apát

daishuudouinchou

shuudouinchou

shuuinchou

apátia

apashi-

apatikus

mukanshin

mukiryoku

apátság

daishuudouin

shuudouin

baseballcsapat

kokonotsu

ku

kyuu

nain

becsapás

chimatsuri

esemono

ikasama

peten

sabaki

sagi

12