Hungarian-Japan dictionary »

háborgatás meaning in Japan

HungarianJapan
háborgatás

baiore-shon

bougai

douran

heiran

henran

hitonakase

ihai

ihan

komarimono

konwaku

nyu-sansu

shinpan

shinshoku

souran

yakkaimono