Hungarian-English dictionary »

települ meaning in English

HungarianEnglish
települ ige

settle [settled, settled, settling, settles]◼◼◼ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

settle down◼◻◻ verb
[UK: ˈset.l̩ daʊn] [US: ˈset.l̩ ˈdaʊn]

alight on verb
[UK: ə.ˈlaɪt ɒn] [US: ə.ˈlaɪt ɑːn]

establish oneself verb
[UK: ɪ.ˈstæ.blɪʃ wʌn.ˈself] [US: ə.ˈstæ.blɪʃ wʌn.ˈself]

install oneself verb
[UK: ɪn.ˈstɔːl wʌn.ˈself] [US: ˌɪn.ˈstɒl wʌn.ˈself]

light on verb
[UK: laɪt ɒn] [US: ˈlaɪt ɑːn]

perch [perched, perched, perching, perches] verb
[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

take up one's abode verb
[UK: teɪk ʌp wʌnz ə.ˈbəʊd] [US: ˈteɪk ʌp wʌnz əˈboʊd]

take up one's domicile verb
[UK: teɪk ʌp wʌnz ˈdɒ.mɪ.saɪl] [US: ˈteɪk ʌp wʌnz ˈdɒ.mɪ.saɪl]

take up one's dwelling verb
[UK: teɪk ʌp wʌnz ˈdwel.ɪŋ] [US: ˈteɪk ʌp wʌnz ˈdwel.ɪŋ]

take up one's residence verb
[UK: teɪk ʌp wʌnz ˈre.zɪ.dəns] [US: ˈteɪk ʌp wʌnz ˈre.zə.dəns]

település főnév

settlement [settlements]◼◼◼ noun
[UK: ˈsetl.mənt] [US: ˈse.təl.mənt]

station [stations]◼◻◻ noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈsteɪʃ.n̩]

deposit [deposits]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈpɒ.zɪt] [US: də.ˈpɑː.zət]

cross-bedding noun
[UK: ˈkrɒs ˈbed.ɪŋ] [US: ˈkrɑːs ˈbed.ɪŋ]

településhely főnév

station [stations] noun
[UK: ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈsteɪʃ.n̩]

települési birtok Aust

squattage[UK: skwˈɒtɪdʒ] [US: skwˈɑːɾɪdʒ]

települési hulladék főnév

municipal waste◼◼◼ noun
[UK: mjuː.ˈnɪ.sɪp.l̩ weɪst] [US: mjuː.ˈnɪ.səp.l̩ ˈweɪst]

településközi melléknév

inter-settlement adjective
[UK: ɪn.ˈtɜː(r) ˈsetl.mənt] [US: ˌɪn.ˈtɝː ˈse.təl.mənt]

településrendezés főnév

resettlement [resettlements] noun
[UK: ˌriː.ˈsetl.mənt] [US: ri.ˈse.təl.mənt]

settlement planning noun

antiklinális település

saddle-reef[UK: ˈsæd.l̩ riːf] [US: ˈsæd.l̩ ˈriːf]

betelepül ige

in-migrate [in-migrated, in-migrated, in-migrating, in-migrates] verb
[UK: ɪn maɪ.ˈɡreɪt] [US: ɪn ˈmaɪ.ˌɡret]

betelepülés főnév

immigration [immigrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.mə.ˈɡreɪʃ.n̩]

settlement [settlements]◼◼◻ noun
[UK: ˈsetl.mənt] [US: ˈse.təl.mənt]

betelepülő főnév

settler [settlers]◼◼◼ noun
[UK: ˈset.lə(r)] [US: ˈse.tə.lər]

bevesz (települést) (átv) ige

capture (eg a town) [captured, captured, capturing, captures]◼◼◼ verb
[UK: ˈkæp.tʃə(r)] [US: ˈkæp.tʃər]

bungalótelepülés főnév

bungaloid noun
[UK: ˈbʌŋ.ɡəlɔɪd] [US: ˈbʌŋ.ɡəlɔɪd]

büntetőtelepülés főnév

penal settlement noun
[UK: ˈpiːn.l̩ ˈsetl.mənt] [US: ˈpiːn.l̩ ˈse.təl.mənt]

elvárosiasodott peremtelepülés főnév

conurbation [conurbations] noun
[UK: ˌkɒ.nɜː.ˈbeɪʃ.n̩] [US: ˌkɒ.nɝː.ˈbeɪʃ.n̩]

emberi településtan főnév
tud

ekistics noun
[UK: ekˈɪstɪks] [US: ekˈɪstɪks]

engedély nélkül betelepülő személy (épületbe, országba) főnév

squatter [squatters] noun
[UK: ˈskwɒ.tə(r)] [US: ˈskwɑː.tər]

engedély nélküli betelepülés (épületbe, országba) főnév

squatting noun
[UK: ˈskwɒt.ɪŋ] [US: ˈskwɑːt.ɪŋ]

erőszakos jogtalan letelepülő főnév

squatter [squatters] noun
[UK: ˈskwɒ.tə(r)] [US: ˈskwɑː.tər]

falusi település főnév

mofussil noun
[UK: mˈɒfʌsəl] [US: mˈɑːfʌsəl]

fába települő méh

bee-tree[UK: biː triː] [US: ˈbiː ˈtriː]

hazatelepül ige

repatriate [repatriated, repatriated, repatriating, repatriates]◼◼◼ verb
[UK: riː.ˈpæ.trɪeɪt] [US: ri.ˈpeɪ.tri.ˌet]

hazatelepült ige

repatriate [repatriated, repatriated, repatriating, repatriates] verb
[UK: riː.ˈpæ.trɪeɪt] [US: ri.ˈpeɪ.tri.ˌet]

hazatelepült (személy) melléknév

repatriated◼◼◻ adjective
[UK: riː.ˈpæ.trɪeɪ.tɪd] [US: ri.ˈpeɪ.tri.ˌe.təd]

jezsuiták által kormányzott település főnév

reduction [reductions] noun
[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: rə.ˈdək.ʃn̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish