Hungarian-English dictionary » sesam öffne dich meaning in English

Similar results:
Hungarian: sebaj, sesh, sisak, sosem, spam
HungarianEnglish
dichogám

dichogamous[UK: dɪtʃˈɒɡəməs] [US: dɪtʃˈɑːɡəməs]

szezámmag (Semen sesami)

sesame seed◼◼◼[UK: ˈse.sə.mi siːd] [US: ˈse.sə.mi ˈsiːd]

szezámolaj (Oleum seminis sesami, Sesami oleum) főnév

sesame seed oil noun
[UK: ˈse.sə.mi siːd ɔɪl] [US: ˈse.sə.mi ˈsiːd ˌɔɪl]

sesamum oil noun
[UK: sˈesaməm ˈɔɪl] [US: sˈesæməm ˈɔɪl]

You can find it in:

HungarianEnglish