Hungarian-English dictionary »

selv meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
selv serve adjective
[UK: sˈelv sˈɜːv]
[US: sˈelv sˈɜːv]

önkiszolgáló melléknév

selvage [selvages] noun
[UK: ˈsel.vɪdʒ]
[US: ˈsel.vɪdʒ]

posztószél◼◼◼ főnév

szőtt textilszegély főnév

selvaged [UK: ˈsɛlvɪʤd ]
[US: ˈsɛlvɪʤd ]

peremezett

szegélyezett melléknév

selvagee noun
[UK: sˈelvədʒˌiː]
[US: sˈelvədʒˌiː]

sodort huzalból készült szorítókötél főnév

selvedge [selvedges] noun
[UK: ˈsel.vɪdʒ]
[US: ˈsel.vɪdʒ]

szőtt textilszegély főnév

selves [UK: selvz]
[US: ˈselvz]

maga◼◼◼ névmás

önmaga◼◼◻ névmás

elad◼◻◻ ige

saját maga◼◻◻

az énje vknek

énje vknek

among themselves [UK: ə.ˈmʌŋ ðəm.ˈselvz]
[US: ə.ˈmʌŋ ðem.ˈselvz]

egymás közt◼◼◼

between ourselves [UK: bɪ.ˈtwiːn aʊə.ˈselvz]
[US: bɪ.ˈtwiːn aʊər.ˈselvz]

köztünk maradjon◼◼◼

by themselves adverb
[UK: baɪ ðəm.ˈselvz]
[US: baɪ ðem.ˈselvz]

egyedül◼◼◼ határozószó

constitute themselves and independent party [UK: ˈkɒn.stɪ.tjuːt ðəm.ˈselvz ənd ˌɪn.dɪ.ˈpen.dənt ˈpɑː.ti]
[US: ˈkɑːn.stə.ˌtuːt ðem.ˈselvz ænd ˌɪn.də.ˈpen.dənt ˈpɑːr.ti]

önálló párttá alakulnak

events that print themselves on the mind [UK: ɪ.ˈvents ðæt prɪnt ðəm.ˈselvz ɒn ðə maɪnd]
[US: ɪ.ˈvents ˈðæt ˈprɪnt ðem.ˈselvz ɑːn ðə ˈmaɪnd]

események, melyek bevésődnek az emlékezetbe

events that print themselves upon the memory [UK: ɪ.ˈvents ðæt prɪnt ðəm.ˈselvz ə.ˈpɒn ðə ˈme.mə.ri]
[US: ɪ.ˈvents ˈðæt ˈprɪnt ðem.ˈselvz ə.ˈpɑːn ðə ˈme.mə.ri]

események, melyek bevésődnek az emlékezetbe

God helps those who help themselves [UK: ɡɒd helps ðəʊz huː help ðəm.ˈselvz]
[US: ˈɡɑːd ˈhelps ðoʊz ˈhuː ˈhelp ðem.ˈselvz]

segíts magadon, s az Isten is megsegít

heaven helps those who help themselves [UK: ˈhev.n̩ helps ðəʊz huː help ðəm.ˈselvz]
[US: ˈhev.n̩ ˈhelps ðoʊz ˈhuː ˈhelp ðem.ˈselvz]

segíts magadon, s az Isten is megsegít

other people beside yourselves [UK: ˈʌð.ə(r) ˈpiːp.l̩ bɪ.ˈsaɪd jɔː.ˈselvz]
[US: ˈʌð.r̩ ˈpiːp.l̩ bə.ˈsaɪd jʊr.ˈselvz]

rajtatok kívül mások is

ourselves [UK: aʊə.ˈselvz]
[US: aʊər.ˈselvz]

magunk◼◼◼

magunkat

mi magunk névmás

settle it among yourselves [UK: ˈset.l̩ ɪt ə.ˈmʌŋ jɔː.ˈselvz]
[US: ˈset.l̩ ˈɪt ə.ˈmʌŋ jʊr.ˈselvz]

intézzétek el egymás közt

theirselves [UK: θeəsˈelvz]
[US: θersˈelvz]

nekik maguknak

ők magukbiz

őket magukat

önmagukat

saját maguk

themselves [UK: ðəm.ˈselvz]
[US: ðem.ˈselvz]

maguk◼◼◼

önmaguk◼◼◻

egymásnak◼◻◻

magukat◼◻◻

saját magukat

they are falling over themselves [UK: ˈðeɪ ə(r) ˈfɔːl.ɪŋ ˈəʊv.ə(r) ðəm.ˈselvz]
[US: ˈðeɪ ˈɑːr ˈfɑːl.ɪŋ ˈoʊv.r̩ ðem.ˈselvz]

túltesznek egymáson (és önmagukon)

thing-in-themselves [UK: ˈθɪŋ ɪn ðəm.ˈselvz]
[US: ˈθɪŋ ɪn ðem.ˈselvz]

magukban való dolgok

you can be proud of yourselves [UK: juː kæn bi praʊd əv jɔː.ˈselvz]
[US: ˈjuː ˈkæn bi ˈpraʊd əv jʊr.ˈselvz]

büszkék lehettek magatokra

your good selves [UK: jɔː(r) ɡʊd selvz]
[US: ˈjɔːr ˈɡʊd ˈselvz]

önök

12

You can find it in:

HungarianEnglish