Hungarian-English dictionary »

salott (allium ascalonicum) meaning in English

HungarianEnglish
salott (Allium ascalonicum) főnév

spring onion [spring onions]◼◼◼ noun
[UK: sprɪŋ ˈʌn.jən] [US: ˈsprɪŋ ˈʌn.jən]

shallot [shallots]◼◼◻ noun
[UK: ʃə.ˈlɒt] [US: ʃə.ˈlɑːt]

scallion [scallions] noun
[UK: ˈskæ.ljən] [US: ˈskæ.ljən]

You can find it in:

HungarianEnglish