Hungarian-English dictionary »

placidity meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
placidity noun
[UK: plə.ˈsɪd.ət.i]
[US: plə.ˈsɪd.ət.i]

nyugalom◼◼◼ főnév

békés kedély főnév

higgadtság főnév

megelégedettség főnév

nyugodt kedély főnév

nyugodtság főnév

szelídség főnév

You can find it in:

HungarianEnglish