Hungarian-English dictionary »

peut meaning in English

HungarianEnglish
beszédterapeuta főnév

speech therapist [speech therapists]◼◼◼ noun
[UK: spiːtʃ ˈθe.rə.pɪst] [US: ˈspiːtʃ ˈθe.rə.pəst]

elmeorvos (psychiater, psychotherapeuta) főnév

psychotherapist [psychotherapists]◼◼◼ noun
[UK: ˌsaɪk.əʊ.ˈθe.rə.pi] [US: ˌsaɪko.ʊ.ˈθe.rə.pi]

epeutak gyulladás (cholangitis) főnév

cholangitis [cholangitides] noun
[UK: tʃˌɒləndʒˈaɪtɪs] [US: tʃˌɑːləndʒˈaɪɾɪs]

értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta

therapist of persons with intellectual disabilities[UK: ˈθe.rə.pɪst əv ˈpɜːs.n̩z wɪð ˌɪn.tə.ˈlek.tʃʊəl ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lɪ.tɪz] [US: ˈθe.rə.pəst əv ˈpɝː.sn̩z wɪθ ˌɪn.tə.ˈlek.tʃuːəl ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lə.tiz]

fizikoterapeuta főnév

physiotherapist [physiotherapists]◼◼◼ noun
[UK: ˌfɪ.zɪəʊ.ˈθe.rə.pɪst] [US: ˌfɪ.zɪo.ʊ.ˈθe.rə.pɪst]

fizikoterápiai szakorvos (medicus physiotherapeuticus) főnév

physiotherapist [physiotherapists] noun
[UK: ˌfɪ.zɪəʊ.ˈθe.rə.pɪst] [US: ˌfɪ.zɪo.ʊ.ˈθe.rə.pɪst]

gyógyász (therapeuta) főnév

therapeutist [therapeutists] noun
[UK: ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪst] [US: ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪst]

gyógyászati szakember (therapeuta) főnév

therapeutist [therapeutists] noun
[UK: ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪst] [US: ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪst]

gyógyítás röntgensugárral (radiotherapeutica) melléknév

radiotherapeutic adjective
[UK: rˌeɪdɪəʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: rˌeɪdɪoʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta

therapist of persons with hearing impairment[UK: ˈθe.rə.pɪst əv ˈpɜːs.n̩z wɪð ˈhɪər.ɪŋ ɪm.ˈpeə.mənt] [US: ˈθe.rə.pəst əv ˈpɝː.sn̩z wɪθ ˈhɪr.ɪŋ ˌɪm.ˈper.mənt]

kemoterápiai (chaemotherapeuticus) melléknév

chemotherapeutic adjective
[UK: kˌiːməʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: kˌiːmoʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

kemoterápiás (chaemotherapeuticus) melléknév

chemotherapeutic◼◼◼ adjective
[UK: kˌiːməʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: kˌiːmoʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

kezelőorvos (therapeuta) főnév

medical attendant (threating physician)◼◼◼ noun
[UK: ˈme.dɪk.l̩ ə.ˈten.dənt] [US: ˈme.dək.l̩ ə.ˈten.dənt]

látássérültek pedagógiája szakos terapeuta

therapist of persons with visual impairment[UK: ˈθe.rə.pɪst əv ˈpɜːs.n̩z wɪð ˈvɪʒ.u.əl ɪm.ˈpeə.mənt] [US: ˈθe.rə.pəst əv ˈpɝː.sn̩z wɪθ ˈvɪʒ.u.əl ˌɪm.ˈper.mənt]

lélekanalízist alkalmazó elme- és ideggyógyász (psychiater, psychotherapeuta) főnév

psychotherapist [psychotherapists] noun
[UK: ˌsaɪk.əʊ.ˈθe.rə.pi] [US: ˌsaɪko.ʊ.ˈθe.rə.pi]

lelki gyógymóddal kapcsolatos (psychotherapeuticus) melléknév

psycho-therapeutic adjective
[UK: ˈsaɪk.əʊ ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪk] [US: ˈsaɪko.ʊ ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪk]

logopédia szakos terapeuta főnév

speech and language therapist [speech and language therapists] noun
[UK: spiːtʃ ənd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈθe.rə.pɪst] [US: ˈspiːtʃ ænd ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈθe.rə.pəst]

munkaterapeuta főnév
orv

occupational therapist [occupational therapists] noun

pszichopedagógia szakos terapeuta

therapist of persons with behavioral difficulties[UK: ˈθe.rə.pɪst əv ˈpɜːs.n̩z wɪð bɪ.ˈheɪ.vjə.rəl ˈdɪ.fɪk.əl.tɪz] [US: ˈθe.rə.pəst əv ˈpɝː.sn̩z wɪθ bə.ˈheɪ.vjə.rəl ˈdɪ.fək.əl.tiz]

pszichoterapeuta (psychiater, psychotherapeuta) főnév

psychotherapist [psychotherapists]◼◼◼ noun
[UK: ˌsaɪk.əʊ.ˈθe.rə.pi] [US: ˌsaɪko.ʊ.ˈθe.rə.pi]

pszichoterápiai (psychotherapeuticus) melléknév

psycho-therapeutic adjective
[UK: ˈsaɪk.əʊ ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪk] [US: ˈsaɪko.ʊ ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪk]

radioterápiás (radiotherapeuticus) melléknév

radiotherapeutic adjective
[UK: rˌeɪdɪəʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: rˌeɪdɪoʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

rádiumsugárral való gyógyítás (radiotherapeutica) melléknév

radiotherapeutic adjective
[UK: rˌeɪdɪəʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: rˌeɪdɪoʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

rádiumterápiával foglalkozó orvos (radiumtherapeuta) főnév

radiumtherapist noun
[UK: rˈeɪdiəmθˌerəpˌɪst] [US: rˈeɪdiəmθˌerəpˌɪst]

sugárterápiás (radiotherapeuticus) melléknév

radiotherapeutic◼◼◼ adjective
[UK: rˌeɪdɪəʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: rˌeɪdɪoʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

szérumterápiás (serotherapeuticus) melléknév

serotherapeutic adjective
[UK: sˌerəʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: sˌeroʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

szomatopedagógia szakos terapeuta

therapist of persons with physical disabilities[UK: ˈθe.rə.pɪst əv ˈpɜːs.n̩z wɪð ˈfɪ.zɪk.l̩ ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lɪ.tɪz] [US: ˈθe.rə.pəst əv ˈpɝː.sn̩z wɪθ ˈfɪ.zɪk.l̩ ˌdɪ.sə.ˈbɪ.lə.tiz]

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta

therapist of persons with learning difficultie[UK: ˈθe.rə.pɪst əv ˈpɜːs.n̩z wɪð ˈlɜːn.ɪŋ] [US: ˈθe.rə.pəst əv ˈpɝː.sn̩z wɪθ ˈlɝːn.ɪŋ]

terapeuta főnév

therapist [therapists]◼◼◼ noun
[UK: ˈθe.rə.pɪst] [US: ˈθe.rə.pəst]

terapeutika főnév

therapeutics◼◼◼ noun
[UK: ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪks] [US: ˌθe.rə.ˈpjuː.tɪks]

vízgyógyász (hydrotherapeuta) főnév

hydriatrist noun
[UK: hˈaɪdrɪˌatrɪst] [US: hˈaɪdrɪˌætrɪst]

hydropathist noun
[UK: haɪdrˈɒpəθˌɪst] [US: haɪdrˈɑːpəθˌɪst]

vízgyógyászati (hydrotherapeuticus) melléknév

hydropathic adjective
[UK: ˌhaɪ.drə.ˈpæ.θɪk] [US: ˌhaɪ.drə.ˈpæ.θɪk]

hydrotherapeutic adjective
[UK: hˌaɪdrəʊθˌerəpjˈuːtɪk] [US: hˌaɪdroʊθˌerəpjˈuːɾɪk]

You can find it in:

HungarianEnglish