Hungarian-English dictionary »

offen tage zutage treten lassen meaning in English

Similar results:
Hungarian: offset, ogden, owen
HungarianEnglish
offenzív melléknév

offensive◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈfen.sɪv] [US: ə.ˈfen.sɪv]

büdöske (Tagetes) főnév

tagetes◼◼◼ noun
[UK: tˈaɡiːts] [US: tˈæɡiːts]

borsola (Tagetes) főnév

tagetes noun
[UK: tˈaɡiːts] [US: tˈæɡiːts]

bársonyvirág (Tagetes) főnév

tagetes◼◼◼ noun
[UK: tˈaɡiːts] [US: tˈæɡiːts]

büdösrózsa (Tagetes) főnév

tagetes noun
[UK: tˈaɡiːts] [US: tˈæɡiːts]

nagy büdöske (Tagetes erecta)

African marigold[UK: ˈæ.frɪkən ˈmæ.rɪ.ɡəʊld] [US: ˈæ.frɪkən ˈmæ.rɪɡoʊld]

Lassen Volcanic Nemzeti Park főnév

Lassen Volcanic National Park noun
[UK: ˈlæ.sən vɒlˈk.æ.nɪk ˈnæ.ʃnəl pɑːk] [US: ˈlæ.sən valˈkæ.nɪk ˈnæ.ʃə.nəl ˈpɑːrk]

You can find it in:

HungarianEnglish