Hungarian-English dictionary »

nagyon elégedett meaning in English

HungarianEnglish
nagyon elégedett melléknév

chuffed◼◼◼ adjective
[UK: chufft] [US: chufft]

nagyon elégedett (vmivel)

be mighty pleased with something[UK: bi ˈmaɪ.ti pliːzd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈmaɪ.ti ˈpliːzd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish