Hungarian-English dictionary »

mivel foglalkoznak a szüleid? meaning in English

HungarianEnglish
Mivel foglalkoznak a szüleid?

What do your parents do?[UK: ˈwɒt duː jɔː(r) ˈpeə.rənts duː] [US: ˈhwʌt ˈduː ˈjɔːr ˈpe.rənts ˈduː]

You can find it in:

HungarianEnglish