Hungarian-English dictionary » maci meaning in English

HungarianEnglish
maci főnév

bear◼◼◼ noun
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

teddy bear◼◼◻ noun
[UK: ˈte.di beə(r)] [US: ˈte.di ˈber]

teddybear◼◻◻ noun
[UK: tˈedɪbˌeə] [US: tˈedɪbˌer]

a diplomáciai testület főnév

diplomatical corps noun
[UK: dˌɪpləmˈatɪkəl kˈɔː] [US: dˌɪpləmˈæɾɪkəl kˈɔːr]

a reformáció napja

Reformation Day◼◼◼[UK: ˌre.fə.ˈmeɪʃ.n̩ deɪ] [US: ˌre.fər.ˈmeɪʃ.n̩ ˈdeɪ]

a reformációval kapcsolatos (törekvés) melléknév

reformational adjective
[UK: ˌrɛfəˈmeɪʃən(ə)l ] [US: ˌrɛfərˈmeɪʃən(ə)l ]

affin transzformáció

affine transformation[UK: əfˈaɪn transfɔːmˈeɪʃən] [US: əfˈaɪn trænsfoːrmˈeɪʃən]

afrikai pálmacibet (Nandinia binotata)

palm-civet[UK: pɑːm ˈsɪ.vɪt] [US: ˈpɑːm ˈsɪ.vət]

amennyiben egyéb információra van szüksége, kérem, forduljon hozzám bizalommal

if you would like any further information, please don't hesitate to contact me[UK: ɪf juː wʊd ˈlaɪk ˈe.ni ˈfɜː.ðə(r) ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ pliːz dəʊnt ˈhe.zɪ.teɪt tuː ˈkɒn.tækt miː] [US: ˈɪf ˈjuː ˈwʊd ˈlaɪk ˈe.ni ˈfɝː.ðər ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ ˈpliːz ˈdoʊnt ˈhe.zə.ˌtet ˈtuː ˈkɑːn.ˌtækt ˈmiː]

animáció főnév

animation◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.nɪ.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌæ.nə.ˈmeɪʃ.n̩]

animációs film főnév

animated cartoon noun
[UK: ˈæ.nɪ.meɪ.tɪd kɑː.ˈtuːn] [US: ˈæ.nə.ˌme.təd karˈtuːn]

az előzőt kiigazító jegyzék (diplomáciai)

counter-note[UK: ˈkaʊn.tə(r) nəʊt] [US: ˈkaʊn.tər noʊt]

az információ

an item of information◼◼◼[UK: ən ˈaɪ.təm əv ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈæn ˈaɪ.təm əv ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

az információs szabadságról szóló törvény

Freedom of Information Act◼◼◼[UK: ˈfriː.dəm əv ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ ækt] [US: ˈfriː.dəm əv ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ ˈækt]

az információs szabadságról szóló törvény alapján eszközölt adatigénylés

freedom of information request[UK: ˈfriː.dəm əv ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ rɪ.ˈkwest] [US: ˈfriː.dəm əv ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ rɪ.ˈkwest]

azonos tartalmú (diplomáciai, kormányzati üzenet) melléknév
US

identic adjective
[UK: aɪ.ˈden.tɪk] [US: aɪ.ˈden.tɪk]

bálnaabrak (Clione limacina)

common clione[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

naked sea butterfly[UK: ˈneɪkɪd siː ˈbʌt.ə.flaɪ] [US: ˈneɪkəd ˈsiː ˈbʌt.r̩.flaɪ]

sea angel[UK: siː ˈeɪn.dʒəl] [US: ˈsiː ˈeɪn.dʒəl]

bankinformáció főnév

bank reference noun

betáplált információ

input[UK: ˈɪn.pʊt] [US: ˈɪn.ˌpʊt]

bizalmas információ

classified information◼◼◼[UK: ˈklæ.sɪ.faɪd ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈklæ.sə.ˌfaɪd ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

low-down adjective
[UK: ləʊ daʊn] [US: ˈloʊ ˈdaʊn]

bővebb információ

further information◼◼◼[UK: ˈfɜː.ðə(r) ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˈfɝː.ðər ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

brit diplomáciai képviselő

resident[UK: ˈre.zɪ.dənt] [US: ˈre.zə.dənt]

céginformáció főnév

credit report noun

csupasztestű tengeri pillangó (Clione limacina)

common clione[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

naked sea butterfly[UK: ˈneɪkɪd siː ˈbʌt.ə.flaɪ] [US: ˈneɪkəd ˈsiː ˈbʌt.r̩.flaɪ]

sea angel[UK: siː ˈeɪn.dʒəl] [US: ˈsiː ˈeɪn.dʒəl]

Dalmácia főnév

Dalmatia◼◼◼ noun
[UK: dalmˈeɪʃə] [US: dælmˈeɪʃə]

dalmáciai főnév

Dalmatian◼◼◼ noun
[UK: ˌdæl.ˈmeɪʃ.n̩] [US: dæl.ˈmeɪʃ.n̩]

deflegmáció

dephlegmation[UK: dɪflɪɡmˈeɪʃən] [US: dɪflɪɡmˈeɪʃən]

deflegmációs tényező

reflux ratio[UK: ˌriː.ˈflʌks ˈreɪ.ʃɪəʊ] [US: ˌriː.ˈflʌks ˈreɪ.ʃiˌo.ʊ]

deformáció főnév

breaking-strain noun
[UK: ˈbreɪkɪŋ streɪn] [US: ˈbreɪkɪŋ ˈstreɪn]

strain noun
[UK: streɪn] [US: ˈstreɪn]

deformáció (deformatio, deformitas) főnév

deformation◼◼◼ noun
[UK: ˌdiː.fɔː.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌdi.fɔːr.ˈmeɪʃ.n̩]

deformáció hajlításnál

bending strain[UK: ˈbend.ɪŋ streɪn] [US: ˈbend.ɪŋ ˈstreɪn]

diplomácia főnév

diplomacy◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈpləʊ.mə.si] [US: dɪˈplo.ʊ.mə.si]

diplomatics◼◻◻ noun
[UK: ˌdɪ.plə.ˈmæ.tɪks] [US: dɪ.plə.ˈmæ.tɪks]

diplomáciai melléknév

diplomatic◼◼◼ adjective
[UK: ˌdɪ.plə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌdɪ.plə.ˈmæ.tɪk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish