Hungarian-English dictionary »

légvonal meaning in English

HungarianEnglish
légvonal főnév

beeline◼◼◼ noun
[UK: ˈbiː.laɪn] [US: ˈbiː.laɪn]

bee-line noun
[UK: biː laɪn] [US: ˈbiː ˈlaɪn]

crow-flight noun
[UK: krəʊ flaɪt] [US: ˈkroʊ ˈflaɪt]

légvonalban

as the crow flies[UK: əz ðə krəʊ flaɪz] [US: ˈæz ðə ˈkroʊ ˈflaɪz]

légvonalban tíz kilométer

ten air kilometers[UK: ten eə(r) kə.ˈlɑː.mə.tərz] [US: ˈten ˈer kə.ˈlɑː.mə.tərz]

You can find it in:

HungarianEnglish