Hungarian-English dictionary »

kivonat meaning in English

HungarianEnglish
kivonat főnév

extract [extracts]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈstrækt] [US: ɪk.ˈstrækt]

essence [essences]◼◼◻ noun
[UK: ˈesns] [US: ˈe.səns]

excerpt [excerpts]◼◼◻ noun
[UK: ˈek.sɜːpt] [US: ˈek.sərpt]

abstract [abstracts]◼◼◻ noun
[UK: ˈæb.strækt] [US: æb.ˈstrækt]

digest [digests]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈdʒest] [US: daɪ.ˈdʒest]

reduction [reductions]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈdʌk.ʃn̩] [US: rə.ˈdək.ʃn̩]

abridgment [abridgments] noun
[UK: ə.ˈbrɪdʒ.mənt] [US: ə.ˈbrɪdʒ.mənt]

epitome [epitomes] noun
[UK: ɪ.ˈpɪ.tə.mi] [US: ə.ˈpɪ.tə.mi]

ex [exes] noun
[UK: ˈeks] [US: ˈeks]

resume [resumes] noun
[UK: rɪˈz.juːm] [US: rə.ˈzuːm]

syllabi noun
[UK: ˈsɪ.lə.baɪ] [US: ˈsɪ.lə.baɪ]

syllabus [syllabi|syllabuses] irregular noun
[UK: ˈsɪ.lə.bəs ˈsɪ.lə.baɪ] [US: ˈsɪ.lə.bəs ˈsɪ.lə.baɪ]

abridgement [abridgements] noun
[UK: ə.ˈbrɪdʒ.mənt] [US: ə.ˈbrɪdʒ.mənt]

educt [educts] noun
[UK: ˈedʌkt] [US: ˈedʌkt]

extr (extraction) [extrs] noun
[UK: ɪk.ˈstræk.ʃn̩] [US: ɪk.ˈstræk.ʃn̩]

kivonat (irodalmi műből) főnév

excerption noun
[UK: ek.ˈsɜːp.ʃən] [US: ek.ˈsɜːp.ʃən]

kivonat (szövegből) főnév

extraction [extractions]◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈstræk.ʃn̩] [US: ɪk.ˈstræk.ʃn̩]

kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből

extract from the register of registered partnerships[UK: ɪk.ˈstrækt frəm ðə ˈre.dʒɪ.stə(r) əv ˈre.dʒɪ.stəd ˈpɑːt.nə.ʃɪps] [US: ɪk.ˈstrækt frəm ðə ˈre.dʒə.stər əv ˈre.dʒə.stərd ˈpɑːrt.nər.ˌʃɪps]

kivonatol ige

extracts◼◼◼ verb
[UK: ɪk.ˈstrækts] [US: ɪk.ˈstrækts]

extract [extracted, extracted, extracting, extracts]◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈstrækt] [US: ɪk.ˈstrækt]

abridge [abridged, abridged, abridging, abridges]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈbrɪdʒ] [US: ə.ˈbrɪdʒ]

digest [digested, digested, digesting, digests]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈdʒest] [US: daɪ.ˈdʒest]

excerpt [excerpted, excerpted, excerpting, excerpts]◼◼◻ verb
[UK: ˈek.sɜːpt] [US: ˈek.sərpt]

gut [gutted, gutted, gutting, guts] verb
[UK: ɡʌt] [US: ˈɡət]

kivonatol (irodalmi művet) ige

bovrilize verb
[UK: bˈɒvrəlˌaɪz] [US: bˈɑːvrəlˌaɪz]

kivonatol (tartalomból) ige

epitomize [epitomized, epitomized, epitomizing, epitomizes] verb
[UK: ɪ.ˈpɪ.tə.maɪz] [US: ə.ˈpɪ.tə.ˌmaɪz]

kivonatolás főnév

digesting noun

docketing noun
[UK: ˈdɒk.ɪt.ɪŋ] [US: ˈdɒk.ɪt.ɪŋ]

extracting noun
[UK: ɪk.ˈstrækt.ɪŋ] [US: ɪk.ˈstrækt.ɪŋ]

precis-writing noun
[UK: ˈpreɪ.siː ˈraɪt.ɪŋ] [US: ˈpreɪ.ˌsi ˈraɪt.ɪŋ]

kivonatolás (írásban) főnév

precis writing noun
[UK: ˈpreɪ.siː ˈraɪt.ɪŋ] [US: ˈpreɪ.ˌsi ˈraɪt.ɪŋ]

kivonatolható melléknév

excerptible adjective
[UK: eksˈɜːptəbəl] [US: eksˈɜːptəbəl]

extractable adjective
[UK: ɪksˈtræktəbl ] [US: ɪkˈstræktəbl ]

extractible adjective
[UK: ekstrˈaktəbəl] [US: ekstrˈæktəbəl]

kivonatolt melléknév

extracted◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈstræk.tɪd] [US: ɪk.ˈstræk.təd]

kivonatos melléknév

contracted adjective
[UK: kən.ˈtræk.tɪd] [US: ˈkɑːn.træk.təd]

kivonatos kézikönyv

compendiary[UK: kəmpˈendjəri] [US: kəmpˈendjɚri]

kivonatos kiadás

abridged edition[UK: ə.ˈbrɪdʒd ɪ.ˈdɪʃ.n̩] [US: ə.ˈbrɪdʒd ɪ.ˈdɪʃ.n̩]

kivonatos mű főnév

epitome [epitomes] noun
[UK: ɪ.ˈpɪ.tə.mi] [US: ə.ˈpɪ.tə.mi]

kivonatosan melléknév

summarized adjective
[UK: ˈsʌ.mə.raɪzd] [US: ˈsʌ.mə.ˌraɪzd]

You can find it in:

HungarianEnglish