Hungarian-English dictionary »

közé meaning in English

HungarianEnglish
közé

among◼◼◼ preposition
[UK: ə.ˈmʌŋ] [US: ə.ˈmʌŋ]

amongst◼◼◼ preposition
[UK: ə.ˈmʌŋst] [US: ə.ˈməŋst]

amidst◼◻◻ preposition
[UK: ə.ˈmɪdst] [US: ə.ˈmɪdst]

betwixt◼◻◻[UK: bɪ.ˈtwɪkst] [US: bɪ.ˈtwɪkst]

amid◼◻◻[UK: ə.ˈmɪd] [US: ə.ˈmɪd]

between◼◻◻[UK: bɪ.ˈtwiːn] [US: bɪ.ˈtwiːn]

in-between adjective
[UK: ɪn bɪ.ˈtwiːn] [US: ɪn bɪ.ˈtwiːn]

közé sorolható

be classed among[UK: bi klɑːst ə.ˈmʌŋ] [US: bi ˈklæst ə.ˈmʌŋ]

közébe helyezés főnév

interposal noun
[UK: ˌɪn.tɜː.ˈpəʊzl] [US: ˌɪn.tɜː.ˈpəʊzl]

interposition [interpositions] noun
[UK: ˌɪn.tə.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.pə.ˈzɪʃ.n̩]

interposure noun
[UK: ˌɪntəpˈəʊʒə] [US: ˌɪntɚpˈoʊʒɚ]

közébe kerülés főnév

interposal noun
[UK: ˌɪn.tɜː.ˈpəʊzl] [US: ˌɪn.tɜː.ˈpəʊzl]

interposition [interpositions] noun
[UK: ˌɪn.tə.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.tə.pə.ˈzɪʃ.n̩]

interposure noun
[UK: ˌɪntəpˈəʊʒə] [US: ˌɪntɚpˈoʊʒɚ]

közélet főnév

public life◼◼◼ noun
[UK: ˈpʌ.blɪk laɪf] [US: ˈpʌ.blɪk ˈlaɪf]

közéleti melléknév

public◼◼◼ adjective
[UK: ˈpʌ.blɪk] [US: ˈpʌ.blɪk]

közéleti korrupció főnév
US

Tammany noun
[UK: ˈtæ.mə.ni] [US: ˈtæ.mə.ni]

közéleti személy

public figure◼◼◼[UK: ˈpʌ.blɪk ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈpʌ.blɪk ˈfɪ.ɡjər]

közénövő melléknév

intergrown adjective
[UK: ˌɪntəɡrˈəʊn] [US: ˌɪntɚɡrˈoʊn]

közép

center [centers]◼◼◼ noun
[UK: ˈsen.tə(r)] [US: ˈsen.tər]

mid◼◼◼ noun
[UK: mɪd] [US: ˈmɪd]

central◼◼◼ adjective
[UK: ˈsen.trəl] [US: ˈsen.trəl]

közép főnév
GB

centre [centres]◼◼◻ noun
[UK: ˈsen.tə(r)] [US: ˈsen.tər]

közép főnév

midst◼◼◻ noun
[UK: mɪdst] [US: ˈmɪdst]

medium [media]◼◼◻ irregular noun
[UK: ˈmiː.dɪəm] [US: ˈmiː.diəm]

közép…

central◼◼◼ adjective
[UK: ˈsen.trəl] [US: ˈsen.trəl]

mean adjective
[UK: miːn] [US: ˈmiːn]

median[UK: ˈmiː.dɪən] [US: ˈmiː.diən]

middle[UK: ˈmɪd.l̩] [US: ˈmɪd.l̩]

közép… (medialis, mesialis) melléknév

mesial adjective
[UK: ˈmiːz.jəl] [US: ˈmiːz.jəl]

közép (vmnek a közepe) melléknév

middle◼◼◼ adjective
[UK: ˈmɪd.l̩] [US: ˈmɪd.l̩]

közép európai ember főnév

bohunk noun
[UK: bˈəʊhʌŋk] [US: bˈoʊhʌŋk]

közép felé eső (medialis)

medial[UK: ˈmiː.dɪəl] [US: ˈmiː.diəl]

közép sárszalonka (Gallinago gallinago)

common snipe[UK: ˈkɒ.mən snaɪp] [US: ˈkɑː.mən ˈsnaɪp]

gallinago[UK: ɡˌalɪnˈeɪɡəʊ] [US: ɡˌælɪnˈeɪɡoʊ]

közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben oklevelet szerzett személy főnév

alumnus [alumni] irregular noun
[UK: ə.ˈlʌm.nəs] [US: ə.ˈləm.nəs]

Közép-Afrika

Central Africa[UK: ˈsen.trəl ˈæ.frɪk.ə] [US: ˈsen.trəl ˈæ.frɪk.ə]

Közép-afrikai melléknév

Central African adjective
[UK: ˈsen.trəl ˈæ.frɪkən] [US: ˈsen.trəl ˈæ.frɪkən]

Közép-afrikai Köztársaság főnév

Central African Republic noun
[UK: ˈsen.trəl ˈæ.frɪkən rɪ.ˈpʌ.blɪk] [US: ˈsen.trəl ˈæ.frɪkən ri.ˈpʌ.blək]

Közép-Amerika főnév

Central America noun
[UK: ˈsen.trəl ə.ˈmer.ɪk.ə] [US: ˈsen.trəl ə.ˈmer.ɪk.ə]

12

You can find it in:

HungarianEnglish