Hungarian-English dictionary » homályos üveget készítő meaning in English

HungarianEnglish
homályos üveget készítő főnév

obscurer noun
[UK: əbˈskjʊərə ] [US: əbˈskjʊrər ]

You can find it in:

HungarianEnglish