Hungarian-English dictionary »

hatásra meaning in English

HungarianEnglish
hatásra vadászik ige

attitudinize [attitudinized, attitudinized, attitudinizing, attitudinizes] verb
[UK: ˌæ.tɪ.ˈtjuː.dɪ.naɪz] [US: ˌæ.tɪ.ˈtjuː.dɪ.naɪz]

hatásra vadászik (átv)

strain after effect[UK: streɪn ˈɑːf.tə(r) ɪ.ˈfekt] [US: ˈstreɪn ˈæf.tər ɪ.ˈfekt]

fényhatásra változó ellenállás főnév

photoresistance noun
[UK: fˌəʊtəʊrɪsˈɪstəns] [US: fˌoʊɾoʊrɪsˈɪstəns]

hanghatásra robbanó akna

acoustic mine[UK: əˈk.uː.stɪk maɪn] [US: əˈk.uː.stɪk ˈmaɪn]

hatásra keményedő melléknév

thermosetting adjective
[UK: ˈθɜː.məʊ.set.ɪŋ] [US: ˈθɜːmo.ʊ.set.ɪŋ]

olcsó hatásra pályázó színész

barnstormer[UK: bɑːn ˈstɔː.mə(r)] [US: ˈbɑːrn ˈstɔːr.mər]

piezo… (mechanikus erőhatásra feszültséget gerjesztő)

pieso…[UK: pˈiːsəʊ] [US: pˈiːsoʊ]

You can find it in:

HungarianEnglish