Hungarian-English dictionary » hányingert meaning in English

HungarianEnglish
hányingert okozó főnév

nauseant noun
[UK: nˈɔːsɪənt] [US: nˈɔːsɪənt]

hányingert érző, émelygő melléknév

nauseated adjective
[UK: ˈnɔː.sɪeɪ.tɪd] [US: ˈnɒ.zi.ˌe.təd]

You can find it in:

HungarianEnglish