Hungarian-English dictionary »

elvesztette szüleit (átv) meaning in English

HungarianEnglish
elvesztette szüleit (átv)

he was bereft of his parents[UK: hiː wɒz bɪ.ˈreft əv hɪz ˈpeə.rənts] [US: ˈhiː wəz bə.ˈreft əv ˈhɪz ˈpe.rənts]

You can find it in:

HungarianEnglish