Hungarian-English dictionary »

desto meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
destocking noun

mennyiség csökkentés főnév

lodestone noun
[UK: ˈləʊd.stəʊn]
[US: ˈlodˌstoʊn]

mágnes◼◼◼ főnév

mágnesvasérc◼◻◻ főnév

természetes mágnes főnév

You can find it in:

HungarianEnglish