Hungarian-English dictionary »

dát meaning in English

HungarianEnglish
dátum főnév

date [dates]◼◼◼ noun
[UK: deɪt] [US: ˈdeɪt]

dátum felülírása főnév

set date noun
[UK: set deɪt] [US: ˈset ˈdeɪt]

dátum lekérdezése főnév

get date noun
[UK: ˈɡet deɪt] [US: ˈɡet ˈdeɪt]

dátumbélyegzés főnév

datestamping noun
[UK: dˈeɪtstampɪŋ] [US: dˈeɪtstæmpɪŋ]

dátumbélyegző

dater [daters] noun
[UK: ˈdeɪtə ] [US: ˈdeɪtər ]

datestamp adjective
[UK: dˈeɪtstamp] [US: dˈeɪtstæmp]

dátumok

dates◼◼◼[UK: deɪts] [US: ˈdeɪts]

dátumozott melléknév

dated◼◼◼ adjective
[UK: ˈdeɪ.tɪd] [US: ˈdeɪ.təd]

dátumozás főnév

dating◼◼◼ noun
[UK: ˈdeɪt.ɪŋ] [US: ˈdeɪt.ɪŋ]

dátumvonal főnév

date-line noun
[UK: deɪt laɪn] [US: ˈdeɪt ˈlaɪn]

(golflabdát) a lyukhoz közelít ige
sp

approach [approached, approached, approaching, approaches] verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

a labdát túl közel dobja a kapuhoz (krikettben) ige

overpitch verb
[UK: ˌəʊvəˈpɪʧ ] [US: ˌoʊvərˈpɪʧ ]

balra húzott ütéssel adja a labdát

pull the ball[UK: pʊl ðə bɔːl] [US: ˈpʊl ðə ˈbɒl]

barázdát húz

furrow[UK: ˈfʌ.rəʊ] [US: ˈfɝːo.ʊ]

barázdát húz (átv)

plough a furrow[UK: plaʊ ə ˈfʌ.rəʊ] [US: ˈplaʊ ə ˈfɝːo.ʊ]

barázdát szánt

plough a furrow[UK: plaʊ ə ˈfʌ.rəʊ] [US: ˈplaʊ ə ˈfɝːo.ʊ]

barázdát von (átv)

plough a furrow[UK: plaʊ ə ˈfʌ.rəʊ] [US: ˈplaʊ ə ˈfɝːo.ʊ]

barázdát vág

slot[UK: slɒt] [US: sˈlɑːt]

befejezés dátuma főnév

leaving date noun
[UK: ˈliːv.ɪŋ deɪt] [US: ˈliːv.ɪŋ ˈdeɪt]

blokádáttörés főnév

blockade-running noun
[UK: blɒˈk.eɪd ˈrʌn.ɪŋ] [US: ˌblɑːˈk.eɪd ˈrʌn.ɪŋ]

csapdát

trap-shy[UK: træp ʃaɪ] [US: ˈtræp ˈʃaɪ]

csapdát felállít

set a trap◼◼◼[UK: set ə træp] [US: ˈset ə ˈtræp]

csapdát lecsappant

spring a trap[UK: sprɪŋ ə træp] [US: ˈsprɪŋ ə ˈtræp]

csapdát állít

lay a trap◼◼◼[UK: leɪ ə træp] [US: ˈleɪ ə ˈtræp]

csapdát állít fel vknek

lay a trap for somebody[UK: leɪ ə træp fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ə ˈtræp ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

set a trap for somebody[UK: set ə træp fɔː(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ə ˈtræp ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

csavarja a labdát

put a screw on the ball[UK: ˈpʊt ə skruː ɒn ðə bɔːl] [US: ˈpʊt ə ˈskruː ɑːn ðə ˈbɒl]

put screw on the ball[UK: ˈpʊt skruː ɒn ðə bɔːl] [US: ˈpʊt ˈskruː ɑːn ðə ˈbɒl]

csodát művel (átv)

work wonders◼◼◼[UK: ˈwɜːk ˈwʌn.dəz] [US: ˈwɝːk ˈwʌn.dərz]

csodát művel vkinek átv

do wonders for

csodát tesz (átv)

work wonder◼◼◼[UK: ˈwɜːk ˈwʌn.də(r)] [US: ˈwɝːk ˈwʌn.dər]

csordától elkülönülten élő vad főnév

outlier [outliers] noun
[UK: ˈaʊt.laɪə(r)] [US: ˈaʊt.laɪər]

dob (dárdát) ige

jaculate verb
[UK: dʒˈakjʊlˌeɪt] [US: dʒˈækjʊlˌeɪt]

dúcgerendát ferdén állít fel

cant a beam[UK: kænt ə biːm] [US: ˈkænt ə ˈbiːm]

dúcgerendát ferdére vág

cant a beam[UK: kænt ə biːm] [US: ˈkænt ə ˈbiːm]

elfog (labdát, levelet) ige

intercept [intercepted, intercepted, intercepting, intercepts]◼◼◼ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈsept] [US: ˌɪn.tər.ˈsept]

elhalaszt (dátumot) ige

postpone [postponed, postponed, postponing, postpones]◼◼◼ verb
[UK: pə.ˈspəʊn] [US: postˈpoʊn]

fejel (labdát) főnév

head [heads]◼◼◼ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

felrúgja a labdát főnév

knock-up noun
[UK: nɒk ʌp] [US: ˈnɑːk ʌp]

fonákkal üti vissza a labdát

take the ball on the backhand[UK: teɪk ðə bɔːl ɒn ðə ˈbæk.hænd] [US: ˈteɪk ðə ˈbɒl ɑːn ðə ˈbæk.ˌhænd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish