Hungarian-English dictionary » biss ab meaning in English

Similar results:
Hungarian: birs, bis, bisz, bibis, bibés
HungarianEnglish
Bissau főnév

Bissau◼◼◼ noun
[UK: bɪˈsaʊ] [US: bɪˈsaʊ]

Bissau-Guinea főnév

Guinea-Bissau (Republic of Guinea-Bissau) noun
[UK: ˈɡɪ.ni bɪˈsaʊ] [US: ˈɡɪ.ni bɪˈsaʊ]

legyen ab egyenlő cd-vel

let ab be equal to cd[UK: let ˈæb bi ˈiː.kwəl tuː ˌsiː.ˈdiː] [US: ˈlet ˈæb bi ˈiː.kwəl ˈtuː ˈsiː.ˈdiː]

martörés (lóé) (attritus ab ephippio)

witherwrung (hurt in the withers)[UK: wˈɪðərˌʌŋ] [US: wˈɪðɚrˌʌŋ]

nyeregtörés (lovon) (attritus ab ephippio)

warble[UK: ˈwɔːb.l̩] [US: ˈwɔːr.bl̩]

nyeregtörés (ló hátbőrén) (attritus ab ephippio) főnév

gall (saddle sore) noun
[UK: ɡɔːl] [US: ˈɡɒl]

tegyük fel, hogy ab egyenlő cd-vel

let ab be equal to cd[UK: let ˈæb bi ˈiː.kwəl tuː ˌsiː.ˈdiː] [US: ˈlet ˈæb bi ˈiː.kwəl ˈtuː ˈsiː.ˈdiː]

You can find it in:

HungarianEnglish