Hungarian-English dictionary »

antechamber meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
antechamber [antechambers] noun
[UK: ˈæn.ti.tʃeɪm.bə(r)]
[US: ˈæn.ti.tʃeɪm.bər]

előszoba◼◼◼ főnév

várószoba◼◼◻ főnév

előkamra◼◼◻ főnév

előszobázik főnév