Hungarian-English dictionary »

ábrázoló meaning in English

HungarianEnglish
ábrázoló melléknév

depicting◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈpɪkt.ɪŋ] [US: də.ˈpɪkt.ɪŋ]

representational◼◼◼ adjective
[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩] [US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl]

representative◼◻◻ adjective
[UK: ˌre.prɪ.ˈzen.tə.tɪv] [US: ˌre.prə.ˈzen.tə.tɪv]

depicter adjective
[UK: dɪˈpɪktə ] [US: dɪˈpɪktər ]

depictor adjective
[UK: dɪˈpɪktə ] [US: dɪˈpɪktər ]

portrayer adjective
[UK: pɔːˈtreɪə ] [US: pɔrˈtreɪər ]

ábrázoló (rajzban) főnév

illustrator [illustrators] noun
[UK: ˈɪ.lə.streɪ.tə(r)] [US: ˈɪ.lə.ˌstre.tər]

ábrázoló (rajzzal) melléknév

graphic◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡræ.fɪk] [US: ˈɡræ.fɪk]

ábrázoló festészet

representational painting[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩ ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl ˈpeɪnt.ɪŋ]

ábrázoló geometria főnév

descriptive geometry noun
[UK: dɪ.ˈskrɪp.tɪv dʒɪ.ˈɒ.mə.tri] [US: də.ˈskrɪp.tɪv dʒi.ˈɑː.mə.tri]

ábrázoló művész főnév

performer [performers] noun
[UK: pə.ˈfɔː.mə(r)] [US: pər.ˈfɔːr.mər]

ábrázoló tehetség

descriptive gift[UK: dɪ.ˈskrɪp.tɪv ɡɪft] [US: də.ˈskrɪp.tɪv ˈɡɪft]

descriptive power[UK: dɪ.ˈskrɪp.tɪv ˈpaʊə(r)] [US: də.ˈskrɪp.tɪv ˈpaʊər]

allegóriákkal ábrázoló író főnév

allegorist noun
[UK: ˈæ.lə.ɡə.rɪst] [US: ˈæ.lə.ɡə.rɪst]

az egész testet ábrázoló kép

whole-length[UK: həʊl leŋθ] [US: hoʊl ˈleŋkθ]

csapórácsot ábrázoló angol ezüstpénz (one penny, new penny)

portcullis coin[UK: ˌpɔːtˈk.ʌ.lɪs kɔɪn] [US: ˌpɔːrtˈk.ʌ.lɪs ˌkɔɪn]

portcullis money[UK: ˌpɔːtˈk.ʌ.lɪs ˈmʌ.ni] [US: ˌpɔːrtˈk.ʌ.lɪs ˈmʌ.ni]

felhőzetet ábrázoló negatív

cloud negative[UK: klaʊd ˈne.ɡə.tɪv] [US: ˈklaʊd ˈne.ɡə.tɪv]

fákat ábrázoló faliszőnyeg főnév

verdure noun
[UK: ˈvɜː.djə(r)] [US: ˈvɝː.djər]

Jesse fáját ábrázoló színes üvegablak

Jesse window[UK: ˈdʒe.si ˈwɪn.dəʊ] [US: ˈdʒe.si ˈwɪndo.ʊ]

magassági rétegeket árnyalt színekben ábrázoló melléknév

layered adjective
[UK: ˈleɪəd] [US: ˈleɪərd]

növényeket ábrázoló faliszőnyeg főnév

verdure noun
[UK: ˈvɜː.djə(r)] [US: ˈvɝː.djər]

szimbólumokat ábrázoló táblákat gyártó iparág főnév

sign industry noun
[UK: saɪn ˈɪn.də.stri] [US: ˈsaɪn ˈɪn.də.stri]

teljes alakot ábrázoló melléknév

full-length adjective
[UK: fʊl leŋθ] [US: ˈfʊl ˈleŋkθ]

valóságábrázoló irányzat főnév

representationalism noun
[UK: rˌeprɪzˈentˈeɪʃənəlˌɪzəm] [US: rˌeprɪzˈentˈeɪʃənəlˌɪzəm]

valóságábrázoló művészet

representational art[UK: ˌre.prɪ.zen.ˈteɪ.ʃnl̩ ɑːt] [US: ˌre.prə.zən.ˈteɪʃ.n̩əl ˈɑːrt]

állatokat ábrázoló művész

animalier[UK: ˈanɪmˌaliə] [US: ˈænɪmˌælɪɚ]

You can find it in:

HungarianEnglish