Hungarian-Danish dictionary »

en meaning in Danish

HungarianDanish
én

jeg

én angol vagyok

jeg er engelsk

jeg er englænder

Enciklopédia

Encyklopædi

enciklopédia

encyklopædi

Endemikus faj

Endemisk

endokrin rendszer

endokrint system

Endokrinológia

Endokrinologi

endokrinológia

endokrinologi

ének

sang

vise

énekel

synge

énekes madár

sangfugl

énekkar

korn

Energia

Energi

energia

energi

energia környezeti hatása

energiens indvirkning på miljøet

energia típusa

energiform

energia-erőforrás

energiressourcer

energiaátalakítás

energiomdannelse

energiaellátás

energiforsyning

energiaelosztó rendszer

energifordelingssystem

energiafogyasztás

energiforbrug

energiafolyamat

energiproces

energiaforrás

energikilde

energiaforrás anyaga

energiudgangsmaterialer

energiagazdálkodás

energistyring

energiagazdaságtan

energibesparelser

energiahasznosítás

energiudnyttelse

energiahatékonyság

energieffektivitet

energiaigény

energibehov

energiaipar

energiindustri

energiamegmaradás

Termodynamikkens 1. lov

energiamegtakarítás

energibesparelse

energiamérleg

energibalance

energiapiac

energimarked

energiapolitika

energipolitik

energiára vonatkozó jogszabályok

energilovgivning

energiaszóródás

energidissipation

energiatárolás

energilagring

12

You can find it in:

HungarianDanish