Hungarian-Chinese dictionary »

rózsa meaning in Chinese

HungarianChinese
Rózsa

蔷薇属

rózsa

玫瑰 (méigui), 月季 (yuèjì)

Rózsafélék

蔷薇科

Rózsafüzér

玫瑰经

rózsaszín

粉紅色, 粉红色 (fěnhóngsè)

rózsaszínű

粉紅色, 粉红色 (fěnhóngsè)

Rózsavirágúak

薔薇目

Tündérrózsafélék

睡蓮科

You can find it in:

HungarianChinese