Hungarian-Chinese dictionary »

boldog születésnapot, boldog szülinapot, isten éltessen meaning in Chinese

HungarianChinese
boldog születésnapot, boldog szülinapot, Isten éltessen

生日快樂, 生日快乐 (shēngrì kuàilè)

You can find it in:

HungarianChinese