German-Spanish dictionary »

kanal meaning in Spanish

GermanSpanish
der Kanal [des Kanales/Kanals; die Kanäle] Substantiv
m

almenaranoun

canalnoun

carteleranoun

caucenoun

die Kanalisation [der Kanalisation; die Kanalisationen] Substantiv
f

desagüe de aguas fecalesnoun

der Abwasserkanal [des Abwasserkanals; die Abwasserkanäle] Substantiv
m

cloacanoun