Estonian-English dictionary »

tume meaning in English

EstonianEnglish
tume

dark◼◼◼[UK: dɑːk] [US: ˈdɑːrk]John has dark skin. = Johnil on tume nahk.

black◼◼◻[UK: blæk] [US: ˈblæk]

bleak◼◻◻[UK: bliːk] [US: ˈbliːk]

dim◼◻◻[UK: dɪm] [US: ˈdɪm]

obscure[UK: əb.ˈskjʊə(r)] [US: əb.ˈskjʊr]

sinister[UK: ˈsɪ.nɪ.stə(r)] [US: ˈsɪ.nə.stər]

blackish[UK: ˈblækɪʃ] [US: ˈblækɪʃ]

dismal[UK: ˈdɪz.məl] [US: ˈdɪz.məl]

sombre[UK: ˈsɒm.bə(r)] [US: ˈsɒm.bər]

sullen[UK: ˈsʌ.lən] [US: ˈsʌ.lən]

tume adjective

murky [murkier, murkiest]◼◻◻adjective
[UK: ˈmɜːk.i] [US: ˈmɝːk.i]

gloomy [gloomier, gloomiest]◼◻◻adjective
[UK: ˈɡluː.mi] [US: ˈɡluː.mi]

grim [grimmer, grimmest]adjective
[UK: ɡrɪm] [US: ˈɡrɪm]

shady [shadier, shadiest]adjective
[UK: ˈʃeɪ.di] [US: ˈʃeɪ.di]

sad [sadder, saddest]adjective
[UK: sæd] [US: ˈsæd]

tume pool

dark side◼◼◼

tume õlu

dark beer◼◼◼

tumedanahaline

swarthy◼◼◼[UK: ˈswɔː.ði] [US: ˈswɔːr.ði]

tumedapoolne

darkish◼◼◼[UK: ˈdɑːkɪʃ ] [US: ˈdɑrkɪʃ ]

tumedus

dark◼◼◼[UK: dɑːk] [US: ˈdɑːrk]

tumehall noun

charcoal [charcoals]◼◼◼noun
[UK: ˈtʃɑːk.əʊl] [US: ˈtʃɑːkoʊl]

tumendama verb

darken [darkened, darkening, darkens]◼◼◼verb
[UK: ˈdɑːkən] [US: ˈdɑːrkən]

tumenema verb

darken [darkened, darkening, darkens]◼◼◼verb
[UK: ˈdɑːkən] [US: ˈdɑːrkən]

tumepunane vein

burgundy◼◼◼[UK: ˈbɜː.ɡən.di] [US: ˈbɝː.ɡən.di]

tumesinine (Oxfordi võistkonna liige)

Dark Blue◼◼◼[UK: dɑːk bluː] [US: ˈdɑːrk ˈbluː]

tumestama verb

darken [darkened, darkening, darkens]◼◼◼verb
[UK: ˈdɑːkən] [US: ˈdɑːrkən]

bock (tume kange õlu) noun

bock [bocks]◼◼◼noun
[UK: ˈbɒk] [US: ˈbɑːk]

jutumees noun

talker [talkers]◼◼◼noun
[UK: ˈtɔːk.ə(r)] [US: ˈtɔːk.ər]

jutumees

chatterbox◼◻◻[UK: ˈtʃæ.tə.bɒks] [US: ˈtʃæ.tə.bɑːks]

kohtumeditsiin

forensic medicine◼◼◼[UK: fə.ˈren.sɪk ˈmed.sn̩] [US: fə.ˈren.sɪk ˈme.dəs.n̩]

kohtumenetlus

legal proceedings◼◼◼

trial◼◼◻[UK: ˈtraɪəl] [US: ˈtraɪəl]

porter (tume õlu) noun

porter [porters]◼◼◼noun
[UK: ˈpɔː.tə(r)] [US: ˈpɔːr.tər]

raamatumess

book fair◼◼◼

vahekohtumenetlus

arbitral proceedings◼◼◼

vastumeede noun

countermeasure [countermeasures]◼◼◼noun
[UK: ˈkaʊn.tə.me.ʒə(r)] [US: ˈkaʊn.tər.ˌme.ʒər]

reaction [reactions]◼◼◻noun
[UK: rɪ.ˈæk.ʃn̩] [US: ri.ˈæk.ʃn̩]

vastumeelne

reluctant◼◼◼[UK: rɪ.ˈlʌk.tənt] [US: rə.ˈlək.tənt]

grudging◼◼◻[UK: ˈɡrʌdʒ.ɪŋ] [US: ˈɡrʌdʒ.ɪŋ]

unpalatable◼◼◻[UK: ʌn.ˈpæ.lə.təb.l̩] [US: ʌn.ˈpæ.lə.təb.l̩]

12