Estonian-English dictionary »

seisus meaning in English

EstonianEnglish
seisus noun

status [statuses]◼◼◼ noun

estate [estates]◼◼◻ noun

seisus

standing◼◼◻

order◼◼◻

class◼◻◻

aadliseisus

noble rank◼◼◼

peerage◼◼◻

aadliseisus noun

nobility [nobilities]◼◼◻ noun

estate [estates]◼◼◻ noun

abielu (seisus)

wedlock◼◼◼

alamast seisusest

low◼◼◼

base◼◻◻

daam (seisuselt võrdne rüütliga)

Dame◼◼◼

kapteniseisus noun

captaincy [captaincies]◼◼◼ noun

kast (ühiskonnakiht, seisus) noun

caste [castes]◼◼◼ noun

kõrgest seisusest

noble◼◼◼

lisaaeg (viigiseisus edasi mängimine)

extra time◼◼◼

lordiseisus noun

lordship [lordships]◼◼◼ noun

noblesse oblige (seisus kohustab)

noblesse oblige◼◼◼

paruniseisus noun

barony [baronies]◼◼◼ noun

pühakuseisus

sainthood◼◼◼

raskes seisus

crapper◼◼◼

rüütliseisus noun

knighthood [knighthoods]◼◼◼ noun

staariseisus

stardom◼◼◼

täies koosseisus

full◼◼◼

teenijaseisus

servitude◼◼◼

More search options:

EstonianEnglish