Englisch-Ungarisch Wörterbuch » trial Bedeutung in Ungarisch

EnglischUngarisch
trial [UK: ˈtraɪəl]
[US: ˈtraɪəl]

vizsgálat◼◼◼ főnév

kísérlet◼◼◻ főnév

megpróbáltatás◼◼◻ főnév

próba◼◼◻ főnév

kihallgatás◼◻◻ főnév

bírósági tárgyalás főnév

bírósági ügy

próba…

trial and error noun
[UK: ˈtraɪəl ənd ˈe.rə(r)]
[US: ˈtraɪəl ænd ˈe.rər]

próbálgatás főnév

trial balance [UK: ˈtraɪəl ˈbæ.ləns]
[US: ˈtraɪəl ˈbæ.ləns]

főkönyvi kivonat

trial boring noun
[UK: ˈtraɪəl ˈbɔːr.ɪŋ]
[US: ˈtraɪəl ˈbɔːr.ɪŋ]

próbafúrás főnév

trial by battle [UK: ˈtraɪəl baɪ ˈbæt.l̩]
[US: ˈtraɪəl baɪ ˈbæt.l̩]

Istenítélet jellegű párviadal

trial by combat noun
[UK: ˈtraɪəl baɪ ˈkɒm.bæt]
[US: ˈtraɪəl baɪ ˈkɑːm.bæt]

istenítélet főnév

trial by jury noun

esküdtbíráskodás főnév

trial court

tárgyalóterem

trial docket [UK: ˈtraɪəl ˈdɒkɪt]
[US: ˈtraɪəl ˈdɑːkət]

tárgyalásra kitűzött ügyek jegyzéke

trial drive noun
[UK: ˈtraɪəl draɪv]
[US: ˈtraɪəl ˈdraɪv]

próbaút főnév

trial flight noun
[UK: ˈtraɪəl flaɪt]
[US: ˈtraɪəl ˈflaɪt]

próbarepülés főnév

trial game noun
[UK: ˈtraɪəl ɡeɪm]
[US: ˈtraɪəl ˈɡeɪm]

válogatóverseny főnév

trial judge noun
[UK: ˈtraɪəl dʒʌdʒ]
[US: ˈtraɪəl ˈdʒədʒ]

büntetőbíró főnév

trial jury [UK: ˈtraɪəl ˈdʒʊə.ri]
[US: ˈtraɪəl ˈdʒʊ.ri]

ítélkező esküdtszék

kis esküdtszék

trial justice noun
[UK: ˈtraɪəl ˈdʒʌst.ɪs]
[US: ˈtraɪəl ˈdʒʌst.ɪs]

vizsgálóbíró főnév

trial lawyer noun

bírósági védőügyvéd főnév

trial marriage noun
[UK: ˈtraɪəl ˈmæ.rɪdʒ]
[US: ˈtraɪəl ˈme.rɪdʒ]

próbaházasság főnév

trial of strength noun
[UK: ˈtraɪəl əv streŋθ]
[US: ˈtraɪəl əv ˈstreŋkθ]

erőpróba főnév

trial order noun
[UK: ˈtraɪəl ˈɔː.də(r)]
[US: ˈtraɪəl ˈɔːr.dər]

próbarendelés főnév

trial run noun
[UK: ˈtraɪəl rʌn]
[US: ˈtraɪəl ˈrən]

próbamenet főnév

trial trip

próbaút

trial version noun

próbaverzió főnév

trialogue

trilógus

alien (a creature of extraterrestrial origin) noun
[UK: ˈeɪ.liən]
[US: ˈeɪ.liən]

űrlény◼◼◼ főnév

atrial adjective
[UK: ˈeɪ.triəl]
[US: ˈeɪ.triəl]

szívpitvari (atrialis) melléknév

atrial fibrillation [UK: ˈeɪ.triəl ˌfɪ.brə.ˈleɪ.ʃən]
[US: ˈeɪ.triəl ˌfɪ.brə.ˈleɪ.ʃən]

pitvari fibrilláció (fibrillatio atrialis)◼◼◼

atrial flutter [UK: ˈeɪ.triəl ˈflʌ.tə(r)]
[US: ˈeɪ.triəl ˈflʌ.tər]

pitvari fibrilláció (fibrillatio atrialis)

be a trial to somebody [UK: bi ə ˈtraɪəl tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ə ˈtraɪəl ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megpróbáltatás vknekGB

be brought to a legal trial [UK: bi ˈbrɔːt tuː ə ˈliːɡ.l̩ ˈtraɪəl]
[US: bi ˈbrɔːt ˈtuː ə ˈliːɡ.l̩ ˈtraɪəl]

bíróság elé állítják

bíróság elé kerül

bimestrial adjective
[UK: baɪ.ˈme.strɪəl]
[US: baɪ.ˈme.striːəl]

kéthavonta melléknév

clinical trial [UK: ˈkl̩ɪ.nɪkl ˈtraɪəl]
[US: ˈkl̩ɪ.nək.l̩ ˈtraɪəl]

klinikai vizsgálat◼◼◼

12

You can find it in:

EnglischUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies