Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

roundness bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
roundness [roundnesses] noun
[UK: ˈraʊnd.nəs]
[US: ˈraʊnd.nəs]

kerekség◼◼◼ főnév

kerekdedség◼◼◻ főnév

gömbölyűség◼◻◻ főnév

domborodás főnév

domborúság főnév

egyenesség főnév

erőteljesség főnév

gömbölydedség főnév

gömbölyű volta (vmnek) főnév

gördülékenység főnév

kerek volta (vmnek) főnév

nyíltság főnév

öblösödés főnév

őszinteség főnév

telt volta (vmnek) főnév

teltség főnév

give roundness to a sentence [UK: ɡɪv ˈraʊnd.nəs tuː ə ˈsen.təns]
[US: ˈɡɪv ˈraʊnd.nəs ˈtuː ə ˈsen.təns]

kikerekít egy mondatot

You can find it in:

EnglischUngarisch