Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

perse bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
perse [UK: ˈpɜːs]
[US: ˈpɝːs]

sötét kékesszürke

persecute [persecuted, persecuted, persecuting, persecutes] verb
[UK: ˈpɜː.sɪ.kjuːt]
[US: ˈpɝː.sə.ˌkjuːt]

üldöz◼◼◼ ige

zaklat◼◼◻ ige

gyötör◼◼◻ ige

elüldöz◼◻◻ ige

persecutee [persecutees] noun
[UK: pˈɜːsɪkjˌuːtiː]
[US: pˈɜːsɪkjˌuːɾiː]

üldözött főnév

persecution [persecutions] noun
[UK: ˌpɜː.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩]
[US: ˌpər.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

üldözés◼◼◼ főnév

üldöztetés◼◼◼ főnév

zaklatás◼◼◻ főnév

persecution complex [UK: ˌpɜː.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩ ˈkɒm.pleks]
[US: ˌpər.sə.ˈkjuːʃ.n̩ ˈkɑːm.pleks]

üldözési mánia (mania persecutionis)◼◼◼

persecution mania [UK: ˌpɜː.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩ ˈmeɪ.nɪə]
[US: ˌpər.sə.ˈkjuːʃ.n̩ ˈmeɪ.niə]

üldözési mánia (mania persecutionis)◼◼◼

persecution of Jews noun
[UK: ˌpɜː.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩ əv dʒuːz]
[US: ˌpər.sə.ˈkjuːʃ.n̩ əv ˈdʒuːz]

zsidóüldözés◼◼◼ főnév

persecution of the Jews noun
[UK: ˌpɜː.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩ əv ðə dʒuːz]
[US: ˌpər.sə.ˈkjuːʃ.n̩ əv ðə ˈdʒuːz]

zsidóüldözés◼◼◼ főnév

persecutional adjective
[UK: ˌpɜːsɪˈkjuːʃən(ə)l ]
[US: ˌpɜrsəˈkjuʃən(ə)l ]

üldözéses melléknév

üldözési melléknév

persecutionary adjective
[UK: pˌɜːsɪkjˈuːʃənəri]
[US: pˌɜːsɪkjˈuːʃənˌeri]

üldöző melléknév

persecutive adjective
[UK: pˈɜːsɪkjˌuːtɪv]
[US: pˈɜːsɪkjˌuːɾɪv]

hajlamú melléknév

jellegű melléknév

szándékú melléknév

üldöző célú melléknév

persecutor [persecutors] noun
[UK: ˈpɜː.sɪ.kjuː.tə(r)]
[US: ˈpɝː.sə.ˌkjuː.tər]

üldöző◼◼◼ főnév

perzekútor főnév

persecutory adjective
[UK: pˈɜːsɪkjˌuːtəri]
[US: pˈɜːsɪkjuːtˌoːri]

hajlamú melléknév

jellegű melléknév

szándékú melléknév

üldöző célú melléknév

persecutory delusion [persecutory delusions] noun

üldözési csalódás főnév

Perseids [UK: pˈɜːseɪdz]
[US: pˈɜːseɪdz]

Perseidák◼◼◼

Persephone noun
[UK: pəsˈefəni]
[US: pɚsˈefəni]

Perszephoné◼◼◼ főnév

Persepolis noun
[UK: pərˈ.se.pə.ləs]
[US: pər.ˈse.pə.ləs]

Perszepolisz◼◼◼ főnév

Perseus noun
[UK: ˈpɜː.siəs]
[US: ˈpɝː.siəs]

Perszeusz◼◼◼ főnév

perseverance noun
[UK: ˌpɜː.sɪ.ˈvɪə.rəns]
[US: ˌpər.sə.ˈvɪ.rəns]

kitartás◼◼◼ főnév

állhatatosság◼◼◻ főnév

igazultságban való kitartás főnév

kegyelmi állapotban való megmaradás főnév

megszentelő kegyelmi állapotban való megmaradás főnév

perseverant adjective
[UK: pˌɜːsɪvˈiərənt]
[US: pˌɜːsɪvˈɪrənt]

állhatatos melléknév

perseverate [perseverated, perseverated, perseverating, perseverates] verb
[UK: pˌɜːsɪvˈiəreɪt]
[US: pˌɜːsɪvˈɪreɪt]

gyakran visszatér ige

kísért ige

makacsul ige

12

You can find it in:

EnglischUngarisch