Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

pendulous bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
pendulous adjective
[UK: ˈpen.djʊ.ləs]
[US: ˈpen.dʒə.ləs]

lógó◼◼◼ melléknév

fityegő◼◼◻ melléknév

ingadozó (átv)◼◼◻ melléknév

függő melléknév

habozó (átv) melléknév

ingó melléknév

lelógó melléknév

lengő melléknév

pendulous belly [UK: ˈpen.djʊ.ləs ˈbe.li]
[US: ˈpen.dʒə.ləs ˈbe.li]

lógó pocak

pendulous breast [UK: ˈpen.djʊ.ləs brest]
[US: ˈpen.dʒə.ləs ˈbrest]

lógó csöcsök

pendulous palate noun
[UK: ˈpen.djʊ.ləs ˈpæ.lət]
[US: ˈpen.dʒə.ləs ˈpæ.lət]

nyelvcsap (uvula) főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch