Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

a peg to hang on bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
a peg to hang on [UK: ə peɡ tuː hæŋ ɒn]
[US: ə ˈpeɡ ˈtuː ˈhæŋ ɑːn]

jó alkalom (vmre)

jó ürügy (vmre) főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch