Engelsk-Ungersk ordbok »

talent är på ungerska

EngelskaUngerska
talent [talents] noun
[UK: ˈtæ.lənt]
[US: ˈtæ.lənt]

tehetség◼◼◼ főnév

tehetséges (ember)◼◼◻ főnév

képesség◼◼◻ főnév

adottság◼◼◻ főnév

érzék◼◻◻ főnév

talentum◼◻◻ főnév

különleges képesség◼◻◻ főnév

hajlam◼◻◻ főnév

a hírességek főnév

hírességek főnév

a kiválóak főnév

a nagyságok főnév

kiválóak főnév

nagyságok főnév

tehetséges ember főnév

talent contest [UK: ˈtæ.lənt kən.ˈtest]
[US: ˈtæ.lənt ˈkɑːn.test]

ki mit tud (átv)◼◼◼

talent scout noun
[UK: ˈtæ.lənt skaʊt]
[US: ˈtæ.lənt ˈskaʊt]

tehetségkutató (átv)◼◼◼ főnév

őstehetség-kutató (átv) főnév

talent show [UK: ˈtæ.lənt ʃəʊ]
[US: ˈtæ.lənt ˈʃoʊ]

ki mit tud (átv)◼◼◼

talent spotter noun
[UK: ˈtæ.lənt ˈspɒ.tə(r)]
[US: ˈtæ.lənt ˈspɑː.tər]

tehetségkutató (átv)◼◼◼ főnév

talent-money [UK: ˈtæ.lənt ˈmʌ.ni]
[US: ˈtæ.lənt ˈmʌ.ni]

kiváló sportteljesítményért adott jutalom (hivatásos játékosnak)

talented adjective
[UK: ˈtæ.lən.tɪd]
[US: ˈtæ.lən.təd]

tehetséges◼◼◼ melléknév

különleges képességgel bíró melléknév

talentless adjective
[UK: ˈtæ.lənt.lɪs]
[US: ˈtæ.lənt.lɪs]

tehetségtelen◼◼◼ melléknév

develop one's talents [UK: dɪ.ˈve.ləp wʌnz ˈtæ.lənts]
[US: dɪ.ˈve.ləp wʌnz ˈtæ.lənts]

képességét fejleszti

tehetségét fejleszti

do justice to one's talent [UK: duː ˈdʒʌst.ɪs tuː wʌnz ˈtæ.lənt]
[US: ˈduː ˈdʒʌst.ɪs ˈtuː wʌnz ˈtæ.lənt]

érvényre juttatja tehetségét

endowed with great talents [UK: ɪn.ˈdaʊd wɪð ˈɡreɪt ˈtæ.lənts]
[US: en.ˈdaʊd wɪθ ˈɡreɪt ˈtæ.lənts]

nagy képességekkel felruházott

nagy tehetséggel felruházott

extremely talented child noun
[UK: ɪk.ˈstriːm.li ˈtæ.lən.tɪd tʃaɪld]
[US: ɪk.ˈstriːm.li ˈtæ.lən.təd ˈtʃaɪld]

csodagyerek főnév

gold talent [UK: ɡəʊld ˈtæ.lənt]
[US: ɡoʊld ˈtæ.lənt]

arany talentum

have a talent for languages [UK: həv ə ˈtæ.lənt fɔː(r) ˈlæŋ.ɡwɪdʒ.ɪz]
[US: həv ə ˈtæ.lənt ˈfɔːr ˈlæŋ.ɡwɪdʒ.ɪz]

jó nyelvérzéke van

tehetsége van a nyelvekhez

highly talented [UK: ˈhaɪ.li ˈtæ.lən.tɪd]
[US: ˈhaɪ.li ˈtæ.lən.təd]

nagyon tehetséges◼◼◼

improve one's talents [UK: ɪm.ˈpruːv wʌnz ˈtæ.lənts]
[US: ˌɪm.ˈpruːv wʌnz ˈtæ.lənts]

fejleszti tehetségét

late exhibition of unsuspected talents [UK: leɪt ˌek.sɪ.ˈbɪʃ.n̩ əv ˌʌn.sə.ˈspek.tɪd ˈtæ.lənts]
[US: ˈleɪt ˌek.sə.ˈbɪʃ.n̩ əv ˌʌn.sə.ˈspek.təd ˈtæ.lənts]

ismeretlen tehetségek késői megnyilvánulása

rejtett tehetségek késői megnyilvánulása

man of great talent [UK: mæn əv ˈɡreɪt ˈtæ.lənt]
[US: ˈmæn əv ˈɡreɪt ˈtæ.lənt]

nagytehetségű ember

silver talent [UK: ˈsɪl.və(r) ˈtæ.lənt]
[US: ˈsɪl.vər ˈtæ.lənt]

ezüst talentum◼◼◼

the best talent in the country [UK: ðə best ˈtæ.lənt ɪn ðə ˈkʌntr.i]
[US: ðə ˈbest ˈtæ.lənt ɪn ðə ˈkʌntr.i]

a vidék legnagyobb tehetsége

12

You can find it in:

EngelskaUngerska