Engelsk-Ungersk ordbok »

importance är på ungerska

EngelskaUngerska
importance [importances] noun
[UK: ɪm.ˈpɔːtns]
[US: ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

fontosság◼◼◼ főnév

jelentőség◼◼◼ főnév

horderő◼◻◻ főnév

importance of [UK: ɪm.ˈpɔːtns əv]
[US: ˌɪm.ˈpɔːr.təns əv]

fontossága (vmnek)◼◼◼

jelentősége (vmnek)◼◼◻

annak a jelentősége, hogy …

… of considerable importance adjective
[UK: əv kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv kən.ˈsɪ.də.rəb.l̩ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

jelentékeny … melléknév

be full of his own importance [UK: bi fʊl əv hɪz əʊn ɪm.ˈpɔːtns]
[US: bi ˈfʊl əv ˈhɪz ˈoʊn ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

el van telve a saját fontosságával

be full of one's own importance [UK: bi fʊl əv wʌnz əʊn ɪm.ˈpɔːtns]
[US: bi ˈfʊl əv wʌnz ˈoʊn ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

áthatja saját fontosságának tudata

el van telve saját fontosságával

be of importance verb
[UK: bi əv ɪm.ˈpɔːtns]
[US: bi əv ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

számít ige

consider of importance [UK: kən.ˈsɪ.də(r) əv ɪm.ˈpɔːtns]
[US: kən.ˈsɪ.dər əv ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

fontosnak tart

have a high sense of one's own importance [UK: həv ə haɪ sens əv wʌnz əʊn ɪm.ˈpɔːtns]
[US: həv ə ˈhaɪ ˈsens əv wʌnz ˈoʊn ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

nagy véleménnyel van saját magáról

import (meaning, importance) [imports] noun
[UK: ɪm.ˈpɔːt]
[US: ˌɪm.ˈpɔːrt]

jelentőség◼◼◼ főnév

matter of the last importance [UK: ˈmæ.tə(r) əv ðə lɑːst ɪm.ˈpɔːtns]
[US: ˈmæ.tər əv ðə ˈlæst ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

rendkívül fontos ügy

of capital importance [UK: əv ˈkæ.pɪ.təl ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ˈkæ.pə.təl ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

döntő fontosságú

nagy fontosságú

of especial importance [UK: əv ɪ.ˈspeʃ.l̩ ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ɪ.ˈspeʃ.l̩ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

elsőrendű fontosságú

of great importance [UK: əv ˈɡreɪt ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ˈɡreɪt ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

nagy jelentőségű◼◼◼

igen jelentős◼◻◻

nagy horderejű◼◻◻

of importance to [UK: əv ɪm.ˈpɔːtns tuː]
[US: əv ˌɪm.ˈpɔːr.təns ˈtuː]

vmnek a fontosságául

vmnek a jelentőségéül

of overriding importance [UK: əv ˌəʊv.ə.ˈraɪd.ɪŋ ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ˌoʊv.ə.ˈraɪd.ɪŋ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

elsőrendű fontosságú

nagy jelentőségű

of primary importance [UK: əv ˈpraɪ.mə.ri ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ˈpraɪ.ˌme.ri ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

alapvető fontosságú

of prime importance [UK: əv praɪm ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ˈpraɪm ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

alapvető fontosságú◼◼◼

elsőrendű fontosságú

of the highest importance [UK: əv ðə ˈhaɪɪst ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ðə ˈhaɪəst ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

rendkívül fontos◼◼◼

of the last importance [UK: əv ðə lɑːst ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ðə ˈlæst ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

rendkívül fontos

of the most mighty importance [UK: əv ðə məʊst ˈmaɪ.ti ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ðə moʊst ˈmaɪ.ti ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

a legeslegfontosabb

of the utmost importance [UK: əv ðə ˈʌt.məʊst ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ðə ˈʌtmoʊst ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

rendkívül fontos◼◼◼

of vital importance [UK: əv ˈvaɪt.l̩ ɪm.ˈpɔːtns]
[US: əv ˈvaɪt.l̩ ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

létfontosságú◼◼◼ melléknév

életbevágóan fontos◼◼◼

position of the highest importance [UK: pə.ˈzɪʃ.n̩ əv ðə ˈhaɪɪst ɪm.ˈpɔːtns]
[US: pə.ˈzɪʃ.n̩ əv ðə ˈhaɪəst ˌɪm.ˈpɔːr.təns]

rendkívül fontos állás

seize the importance of the statement [UK: siːz ðə ɪm.ˈpɔːtns əv ðə ˈsteɪt.mənt]
[US: siːz ðə ˌɪm.ˈpɔːr.təns əv ðə ˈsteɪt.mənt]

felfogja a megállapítás fontosságát

felfogja a megállapítás jelentőségét

megérti a megállapítás fontosságát

megérti a megállapítás jelentőségét

tisztában van a megállapítás fontosságával

12

You can find it in:

EngelskaUngerska