Engelsk-Ungarsk ordbok » instruction betyr ungarsk

EngelskUngarsk
instruction noun
[UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩]
[US: ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

utasítás◼◼◼ főnév

képzés◼◼◻ főnév

oktatás◼◼◻ főnév

instrukció◼◻◻ főnév

tanítás◼◻◻ főnév

útmutatás◼◻◻ főnév

értesítés főnév

instruction manual [UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩ ˈmæ.njʊəl]
[US: ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩ ˈmæ.njuːəl]

használati utasítás◼◼◼

használati kézikönyv

instruction set

utasításkészlet◼◼◼

instruction sheet [UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩ ʃiːt]
[US: ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩ ˈʃiːt]

használati tájékoztatólap

instructional adjective
[UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃnəl]
[US: ˌɪn.ˈstrək.ʃə.nəl]

oktató◼◼◼ melléknév

intézeti melléknév

kiképző melléknév

tanulmányi melléknév

instructional cadre [UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃnəl ˈkɑː.də(r)]
[US: ˌɪn.ˈstrək.ʃə.nəl ˈkæ.dri]

hivatásos kiképző állomány

oktatási káder

instructional film noun
[UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃnəl fɪlm]
[US: ˌɪn.ˈstrək.ʃə.nəl ˈfɪlm]

ismeretterjesztő film

kultúrfilm főnév

oktatófilm főnév

instructions noun
[UK: ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩z]
[US: ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩z]

előírás◼◼◼ főnév

utasítás◼◼◼ főnév

utasítások◼◼◼ főnév

rendelkezés◼◼◻ főnév

tudnivaló főnév

instructions to tenderers business

ajánlattevő számára szóló utasítások

according to instructions [UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩z]
[US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩z]

előírás szerinti

an instruction for a horse to start moving interjection
[UK: ən ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩ fɔː(r) ə hɔːs tuː stɑːt ˈmuːv.ɪŋ]
[US: ˈæn ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩ ˈfɔːr ə ˈhɔːrs ˈtuː ˈstɑːrt ˈmuːv.ɪŋ]

gyí indulatszó

book of instruction [UK: bʊk əv ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩]
[US: ˈbʊk əv ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

használati utasítás

branch of instruction noun
[UK: brɑːntʃ əv ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩]
[US: ˈbræntʃ əv ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

tan főnév

confine oneself to instructions [UK: kən.ˈfaɪn wʌn.ˈself tuː ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩z]
[US: kən.ˈfaɪn wʌn.ˈself ˈtuː ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩z]

pontosan tartja magát az utasításokhoz

szigorúan tartja magát az utasításokhoz

forwarding instructions [UK: ˈfɔː.wəd.ɪŋ ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩z]
[US: ˈfɔːr.wərd.ɪŋ ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩z]

szállítási utasítás

logic instruction [UK: ˈlɒ.dʒɪk ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩]
[US: ˈlɑː.dʒɪk ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

logikai utasítás

musketry instruction noun
[UK: ˈmʌ.skɪ.tri ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩]
[US: ˈmʌ.skɪ.tri ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

lőgyakorlat főnév

lőiskola főnév

lőkiképzés főnév

self-instruction noun
[UK: self ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩]
[US: ˈself ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

önképzés főnév

sex instruction [UK: seks ɪn.ˈstrʌk.ʃn̩]
[US: ˈseks ˌɪn.ˈstrək.ʃn̩]

nemi felvilágosítás

szexuális felvilágosítás

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies