Engelsk-Ungarsk ordbok » by betyr ungarsk

EngelskUngarsk
by a hair's breadth [UK: baɪ ə heə(r)z bredθ]
[US: baɪ ə ˈherz ˈbredθ]

egy hajszálon múlt, hogy …

hajszálnyira

by a happy chance [UK: baɪ ə ˈhæp.i tʃɑːns]
[US: baɪ ə ˈhæp.i ˈtʃæns]

szerencsés véletlen folytán

by a long chalk [UK: baɪ ə ˈlɒŋ tʃɔːk]
[US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈtʃɑːk]

jóval határozószó

messze a

by a long way adverb
[UK: baɪ ə ˈlɒŋ ˈweɪ]
[US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈweɪ]

messze a◼◼◼

jóval határozószó

sokkal határozószó

by a lucky chance [UK: baɪ ə ˈlʌk.i tʃɑːns]
[US: baɪ ə ˈlʌk.i ˈtʃæns]

szerencsés véletlen folytán

by a show of hands [UK: baɪ ə ʃəʊ əv hændz]
[US: baɪ ə ˈʃoʊ əv ˈhændz]

kézfeltartással (pl. szavaz)◼◼◼

by a special providence [UK: baɪ ə ˈspeʃ.l̩ ˈprɒ.vɪ.dəns]
[US: baɪ ə ˈspeʃ.l̩ ˈprɑː.və.dəns]

sors különös intézkedése folytán

by a wide margin [UK: baɪ ə waɪd ˈmɑː.dʒɪn]
[US: baɪ ə ˈwaɪd ˈmɑːr.dʒən]

nagy toleranciával

by accident noun
[UK: baɪ ˈæk.sɪ.dənt]
[US: baɪ ˈæk.sə.dənt]

baleset◼◼◼ főnév

véletlenül◼◼◻ határozószó

esetleg határozószó

rendkívüli esemény főnév

by acclamation [UK: baɪ ˌæ.klə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: baɪ ˌæ.klə.ˈmeɪʃ.n̩]

közfelkiáltással◼◼◼

by air [UK: baɪ eə(r)]
[US: baɪ ˈer]

repülőgépen◼◼◼

repülőgéppel◼◼◼

repülővel◼◼◼

replőgéppel

by airmail [UK: baɪ ˈeə.meɪl]
[US: baɪ ˈer.ˌmel]

légipostával

by all accounts adverb
[UK: baɪ ɔːl əˈk.aʊnts]
[US: baɪ ɔːl əˈk.aʊnts]

ahogy mindenki állítja

ahogy mondják

minden tekintetben

mindenesetre határozószó

by all appearance [UK: baɪ ɔːl ə.ˈpɪə.rəns]
[US: baɪ ɔːl ə.ˈpɪ.rəns]

látszat szerint

by all appearances [UK: baɪ ɔːl ə.ˈpɪə.rən.sɪz]
[US: baɪ ɔːl ə.ˈpɪ.rən.səz]

minden jel arra mutat

by all means adverb
[UK: baɪ ɔːl miːnz]
[US: baɪ ɔːl ˈmiːnz]

feltétlenül◼◼◼ határozószó

mindenesetre határozószó

mindenféleképpen

mindenképpen határozószó

természetesen határozószó

By all means, marry. [UK: baɪ ɔːl miːnz ˈmæ.ri]
[US: baɪ ɔːl ˈmiːnz ˈme.ri]

Természetesen, házasodj csak meg.

by all odds [UK: baɪ ɔːl ɒdz]
[US: baɪ ɔːl ˈɑːdz]

feltétlenül határozószó

kétségtelenül határozószó

kiemelkedően melléknév

messze melléknév

minden valószínűség szerint

vitán felül

123

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies