Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

by bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
by a long chalk [UK: baɪ ə ˈlɒŋ tʃɔːk]
[US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈtʃɑːk]

jóval határozószó

messze a

by a long way [UK: baɪ ə ˈlɒŋ ˈweɪ]
[US: baɪ ə ˈlɔːŋ ˈweɪ]

messze a◼◼◼

jóval határozószó

sokkal határozószó

by a lucky chance [UK: baɪ ə ˈlʌk.i tʃɑːns]
[US: baɪ ə ˈlʌk.i ˈtʃæns]

szerencsés véletlen folytán

by a show of hands [UK: baɪ ə ʃəʊ əv hændz]
[US: baɪ ə ˈʃoʊ əv ˈhændz]

kézfeltartással (pl. szavaz)◼◼◼

by a special providence [UK: baɪ ə ˈspeʃ.l̩ ˈprɒ.vɪ.dəns]
[US: baɪ ə ˈspeʃ.l̩ ˈprɑː.və.dəns]

sors különös intézkedése folytán

by a wide margin [UK: baɪ ə waɪd ˈmɑː.dʒɪn]
[US: baɪ ə ˈwaɪd ˈmɑːr.dʒən]

nagy toleranciával

by accident [UK: baɪ ˈæk.sɪ.dənt]
[US: baɪ ˈæk.sə.dənt]

véletlenül◼◼◼ határozószó

baleset◼◼◻ főnév

esetleg◼◻◻ határozószó

rendkívüli esemény főnév

by acclamation [UK: baɪ ˌæ.klə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: baɪ ˌæ.klə.ˈmeɪʃ.n̩]

közfelkiáltással◼◼◼

by air [UK: baɪ eə(r)]
[US: baɪ ˈer]

repülővel◼◼◼

repülőgépen◼◼◻

repülőgéppel◼◻◻

replőgéppel

by airmail [UK: baɪ ˈeə.meɪl]
[US: baɪ ˈer.ˌmel]

légipostával◼◼◼

by all accounts [UK: baɪ ɔːl əˈk.aʊnts]
[US: baɪ ɔːl əˈk.aʊnts]

mindenesetre◼◼◼ határozószó

minden tekintetben◼◼◻

ahogy mondják◼◼◻

ahogy mindenki állítja◼◻◻

by all appearance [UK: baɪ ɔːl ə.ˈpɪə.rəns]
[US: baɪ ɔːl ə.ˈpɪ.rəns]

látszat szerint

by all appearances [UK: baɪ ɔːl ə.ˈpɪə.rən.sɪz]
[US: baɪ ɔːl ə.ˈpɪ.rən.səz]

minden jel arra mutat◼◼◼

by all means [UK: baɪ ɔːl miːnz]
[US: baɪ ɔːl ˈmiːnz]

feltétlenül◼◼◼ határozószó

mindenképpen◼◼◼ határozószó

természetesen◼◼◼ határozószó

mindenesetre◼◼◻ határozószó

mindenféleképpen főnév határozószó

By all means, marry. [UK: baɪ ɔːl miːnz ˈmæ.ri]
[US: baɪ ɔːl ˈmiːnz ˈme.ri]

Természetesen, házasodj csak meg.

by all odds [UK: baɪ ɔːl ɒdz]
[US: baɪ ɔːl ˈɑːdz]

feltétlenül határozószó

kétségtelenül határozószó

kiemelkedően melléknév

messze melléknév

minden valószínűség szerint

vitán felül

by analogy with something [UK: baɪ ə.ˈnæ.lə.dʒi wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: baɪ ə.ˈnæ.lə.dʒi wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

vmnek az analógiája alapján

by and by adverb
[UK: baɪ ənd baɪ]
[US: baɪ ænd baɪ]

nemsokára◼◼◼ határozószó

idővel◼◼◻ határozószó

123

You can find it in:

EnglischUngarisch