Engelsk-Ungarsk ordbok » adventure betyr ungarsk

EngelskUngarsk
adventure verb
[UK: əd.ˈven.tʃə(r)]
[US: æd.ˈven.tʃər]

kaland◼◼◼ főnév

kockázat◼◻◻ főnév

kockáztat◼◻◻ ige

megkísérel ige

merész vállalkozás

történés főnév

veszélyeztet ige

adventure film noun
[UK: əd.ˈven.tʃə(r) fɪlm]
[US: æd.ˈven.tʃər ˈfɪlm]

kalandfilm főnév

adventure movie noun
[UK: əd.ˈven.tʃə(r) ˈmuː.vi]
[US: æd.ˈven.tʃər ˈmuː.vi]

kalandfilm főnév

adventure story [UK: əd.ˈven.tʃə(r) ˈstɔː.ri]
[US: æd.ˈven.tʃər ˈstɔː.ri]

kalandos elbeszélés

adventurer noun
[UK: əd.ˈven.tʃə.rə(r)]
[US: æd.ˈven.tʃə.rər]

kalandor◼◼◼ főnév

szerencsevadász főnév

adventuresome adjective
[UK: əd.ˈven.tʃə.səm]
[US: æd.ˈven.tʃər.səm]

kalandvágyó◼◼◼ melléknév

vakmerő◼◼◼ melléknév

kockázatos melléknév

kockázatot vállaló melléknév

adventuress noun
[UK: əd.ˈven.tʃə.rɪs]
[US: əd.ˈven.tʃə.rɪs]

kalandornő◼◼◼ főnév

kalandor nő főnév

beyond a peradventure adverb
[UK: bɪ.ˈjɒnd ə ˌpɜː.rəd.ˈven.tʃə(r)]
[US: bɪ.ˈɑːnd ə ˌpɝː.rəd.ˈven.tʃər]

kétségtelenül határozószó

beyond peradventure [UK: bɪ.ˈjɒnd ˌpɜː.rəd.ˈven.tʃə(r)]
[US: bɪ.ˈɑːnd ˌpɝː.rəd.ˈven.tʃər]

kétségtelenül határozószó

minden kétséget kizáróan

by misadventure adverb
[UK: baɪ ˌmɪ.səd.ˈven.tʃə(r)]
[US: baɪ ˌmɪ.səd.ˈven.tʃər]

akaratlanul melléknév

balszerencse folytán

véletlenül határozószó

disadventure noun
[UK: dˌɪsədvˈentʃə]
[US: dˌɪsədvˈentʃɚ]

balsors főnév

balszerencse főnév

have adventures verb
[UK: həv əd.ˈven.tʃəz]
[US: həv æd.ˈven.tʃərz]

kalandozik ige

homicide by misadventure [UK: ˈhɒ.mɪ.saɪd baɪ ˌmɪ.səd.ˈven.tʃə(r)]
[US: ˈhɑː.mə.ˌsaɪd baɪ ˌmɪ.səd.ˈven.tʃər]

véletlen emberölés

if peradventure [UK: ɪf ˌpɜː.rəd.ˈven.tʃə(r)]
[US: ˈɪf ˌpɝː.rəd.ˈven.tʃər]

ha netalán

ha történetesen

maladventure noun
[UK: mˌalədvˈentʃə]
[US: mˌælədvˈentʃɚ]

baleset főnév

szerencsétlenség főnév

merchant-adventurer [UK: ˈmɜː.tʃənt əd.ˈven.tʃə.rə(r)]
[US: ˈmɝː.tʃənt æd.ˈven.tʃə.rər]

tengerentúli kereskedelemmel foglalkozó vállalkozótört

misadventure noun
[UK: ˌmɪ.səd.ˈven.tʃə(r)]
[US: ˌmɪ.səd.ˈven.tʃər]

szerencsétlenség◼◼◼ főnév

baleset◼◼◻ főnév

baj főnév

balszerencse főnév

peradventure adverb
[UK: ˌpɜː.rəd.ˈven.tʃə(r)]
[US: ˌpɝː.rəd.ˈven.tʃər]

talán◼◼◼ határozószó

történetesen◼◻◻ határozószó

esetleg határozószó

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies