Ungarsk-engelsk ordbok » veszélyeztet betyr engelsk

UngarskEngelsk
veszélyeztet ige

adventure verb
[UK: əd.ˈven.tʃə(r)] [US: æd.ˈven.tʃər]

compromise verb
[UK: ˈkɒm.prə.maɪz] [US: ˈkɑːm.prə.ˌmaɪz]

endanger verb
[UK: ɪn.ˈdeɪn.dʒə(r)] [US: en.ˈdeɪn.dʒər]

enjeopard verb
[UK: endʒˈepəd] [US: endʒˈepɚd]

harass verb
[UK: ˈhæ.rəs] [US: hə.ˈræs]

hazard verb
[UK: ˈhæ.zəd] [US: ˈhæ.zərd]

imperil verb
[UK: ɪm.ˈpe.rəl] [US: ˌɪm.ˈpe.rəl]

jeopardise (GB) verb
[UK: dʒˈepədˌaɪz] [US: dʒˈepɚdˌaɪz]

jeopardize verb
[UK: ˈdʒe.pə.daɪz] [US: ˈdʒe.pər.ˌdaɪz]

menace verb
[UK: ˈme.nəs] [US: ˈme.nəs]

peril verb
[UK: ˈpe.rəl] [US: ˈpe.rəl]

risk verb
[UK: rɪsk] [US: ˈrɪsk]

veszélyeztet (vmit) ige

be a danger to something verb
[UK: bi ə ˈdeɪn.dʒə(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ə ˈdeɪn.dʒər ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

play blind hookey with something verb
[UK: ˈpleɪ blaɪnd ˈhʊk.ɪ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ˈblaɪnd ˈhʊk.iː wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

veszélyeztetett melléknév

compromised adjective
[UK: ˈkɒm.prə.maɪzd] [US: ˈkɑːm.prə.ˌmaɪzd]

damageable adjective
[UK: ˈdæ.mɪ.dʒəbl] [US: ˈdæ.mɪ.dʒəbl]

endangered adjective
[UK: ɪn.ˈdeɪn.dʒəd] [US: en.ˈdeɪn.dʒərd]

imperiled adjective
[UK: ˌɪm.ˈpe.rəld] [US: ˌɪm.ˈpe.rəld]

threatened adjective
[UK: ˈθret.n̩d] [US: ˈθret.n̩d]

veszélyeztetett fajok

endangered species[UK: ɪn.ˈdeɪn.dʒəd ˈspiː.ʃiːz] [US: en.ˈdeɪn.dʒərd ˈspiː.ʃiz]

veszélyeztethető melléknév

menaceable adjective
[UK: ˈmɛnəsəbl ] [US: ˈmɛnəsəbl ]

veszélyezteti

endangering[UK: ɪn.ˈdeɪn.dʒər.ɪŋ] [US: en.ˈdeɪn.dʒər.ɪŋ]

jeopardise

veszélyeztetés főnév

endangerment noun

veszélyeztetése

compromising[UK: ˈkɒm.prə.maɪz.ɪŋ] [US: ˈkɑːm.prə.ˌmaɪz.ɪŋ]

veszélyeztető főnév

menacer noun
[UK: ˈmɛnəsə ] [US: ˈmɛnəsər ]

fokozottan veszélyeztetett

critically endangered[UK: ˈkrɪ.tɪk.l̩i ɪn.ˈdeɪn.dʒəd] [US: ˈkrɪ.tɪk.ə.li en.ˈdeɪn.dʒərd]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies