dicţionar Maghiar-Englez »

vonatkozó înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
vonatkozó melléknév

relevant◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.lə.vənt] [US: ˈre.lə.vənt]

concerning◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈsɜːn.ɪŋ] [US: kən.ˈsɝːn.ɪŋ]

relating◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈleɪt.ɪŋ] [US: rə.ˈleɪt.ɪŋ]

regarding◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈɡɑːd.ɪŋ] [US: rə.ˈɡɑːrd.ɪŋ]

related◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈleɪ.tɪd] [US: rə.ˈleɪ.təd]

relative◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.lə.tɪv] [US: ˈre.lə.tɪv]

pertinent◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɜː.tɪ.nənt] [US: ˈpɝː.tə.nənt]

respecting◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈspekt.ɪŋ] [US: ri.ˈspekt.ɪŋ]

Germane◼◻◻ adjective
[UK: dʒə.ˈmeɪn] [US: dʒər.ˈmeɪn]

referential◼◻◻ adjective
[UK: ˌre.fə.ˈren.ʃl̩] [US: ˌre.fə.ˈren.ʃl̩]

related to adjective

relative pronoun adjective
[UK: ˈre.lə.tɪv ˈprəʊ.naʊn] [US: ˈre.lə.tɪv ˈproʊ.naʊn]

relative to adjective
[UK: ˈre.lə.tɪv tuː] [US: ˈre.lə.tɪv ˈtuː]

vonatkozó

pertaining◼◼◻[UK: pə.ˈteɪn.ɪŋ] [US: pər.ˈteɪn.ɪŋ]

vonatkozó (névmás) melléknév

relational◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈleɪʃ.n̩əl] [US: ri.ˈleɪʃ.n̩əl]

vonatkozó mellékmondat

relative clause◼◼◼[UK: ˈre.lə.tɪv klɔːz] [US: ˈre.lə.tɪv ˈklɒz]

vonatkozó névmás

relative pronoun◼◼◼[UK: ˈre.lə.tɪv ˈprəʊ.naʊn] [US: ˈre.lə.tɪv ˈproʊ.naʊn]

vonatkozóan határozószó

concerning◼◼◼ adverb
[UK: kən.ˈsɜːn.ɪŋ] [US: kən.ˈsɝːn.ɪŋ]

in respect of adverb

referring to adverb
[UK: rɪ.ˈfɜːr.ɪŋ tuː] [US: rə.ˈfɜːr.ɪŋ ˈtuː]

vonatkozóan elöljárószó

with respect to preposition
[UK: wɪð rɪ.ˈspekt tuː] [US: wɪθ rə.ˈspekt ˈtuː]

vonatkozói melléknév
nyelvt

relatival adjective
[UK: ˌre.lə.ˈtaɪ.vəl] [US: ˌre.lə.ˈtaɪ.vəl]

vonatkozólag határozószó

regarding◼◼◼ adverb
[UK: rɪ.ˈɡɑːd.ɪŋ] [US: rə.ˈɡɑːrd.ɪŋ]

concerning◼◼◼ adverb
[UK: kən.ˈsɜːn.ɪŋ] [US: kən.ˈsɝːn.ɪŋ]

respecting◼◼◻ adverb
[UK: rɪ.ˈspekt.ɪŋ] [US: ri.ˈspekt.ɪŋ]

referring◼◼◻ adverb
[UK: rɪ.ˈfɜːr.ɪŋ] [US: rə.ˈfɜːr.ɪŋ]

refeering to adverb
[UK: rɪfˈiərɪŋ tuː] [US: rɪfˈɪrɪŋ tuː]

vonatkozólagvalamire határozószó

touching adverb
[UK: ˈtʌtʃ.ɪŋ] [US: ˈtʌtʃ.ɪŋ]

a francia forradalmi naptár dekádjaira vonatkozó melléknév

decadal adjective
[UK: ˈdek.ə.dəl] [US: ˈdekədl]

a halálra vonatkozó tudományos ismeretek (thanatologia) főnév

thanatology [thanatologies] noun
[UK: θˌanətˈɒlədʒi] [US: θˌænətˈɑːlədʒi]

a jó szellemek felidézésére vonatkozó (átv) melléknév

theurgic adjective
[UK: θjˈuːədʒˌɪk] [US: θjˈuːədʒˌɪk]

theurgical adjective
[UK: θjˈuːədʒˌɪkəl] [US: θjˈuːədʒˌɪkəl]

a tudatküszöbre vonatkozó melléknév

liminal◼◼◼ adjective
[UK: lˈɪmɪnəl] [US: lˈɪmɪnəl]

a világ végére vonatkozó melléknév

apocalyptic adjective
[UK: ə.ˌpɒk.ə.ˈlɪp.tɪk] [US: ə.ˌpɑːk.ə.ˈlɪp.tɪk]

a világegyházra vonatkozó melléknév

ecumenic adjective
[UK: ˌiː.kjuː.ˈme.nɪk] [US: ˌiː.kjuː.ˈme.nɪk]

oecumenical adjective
[UK: ˌiː.kjuː.ˈme.nɪk.l̩] [US: ˌiː.kjuː.ˈme.nɪk.l̩]

a zsidók babiloni fogságára vonatkozó melléknév
vall

exilic adjective
[UK: eɡzˈɪlɪk] [US: eɡzˈɪlɪk]

alakra vonatkozó melléknév

figural adjective
[UK: fˈɪɡjʊrəl] [US: fˈɪɡjʊrəl]

alsóház elé juttatja az ügyre vonatkozó iratokat

lay papers on the table[UK: leɪ ˈpeɪ.pəz ɒn ðə ˈteɪb.l̩] [US: ˈleɪ ˈpeɪ.pərz ɑːn ðə ˈteɪb.l̩]

angyalokra vonatkozó tan főnév
vall

angelology noun
[UK: ˌandʒɪlˈɒlədʒi] [US: ˌændʒɪlˈɑːlədʒi]

12