dicţionar Maghiar-Englez » szándékos meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
szándékos melléknév

deliberate (calculated, measured)◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]

deliberate (intentional)◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.reɪt] [US: də.ˈlɪ.bə.rət]

intentional◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈten.ʃnəl] [US: ˌɪn.ˈten.ʃə.nəl]

intended◼◼◻ adjective
[UK: ɪn.ˈten.dɪd] [US: ˌɪn.ˈten.dəd]

voluntary◼◼◻ adjective
[UK: ˈvɒ.lən.tri] [US: ˈvɑː.lən.te.ri]

wilful◼◼◻ adjective
[UK: ˈwɪl.fəl] [US: ˈwɪl.fəl]

calculated◼◻◻ adjective
[UK: ˈkæl.kjʊ.leɪ.tɪd] [US: ˈkæl.kjə.ˌle.təd]

conscious (with intention)◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒn.ʃəs] [US: ˈkɑːn.ʃəs]

malicious◼◻◻ adjective
[UK: mə.ˈlɪ.ʃəs] [US: mə.ˈlɪ.ʃəs]

purposeful◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɜː.pə.sfəl] [US: ˈpɝː.pə.sfəl]

szándékos melléknév
US

willful◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪl.fəl] [US: ˈwɪl.fəl]

szándékos melléknév

premeditated adjective
[UK: ˌpriː.ˈme.dɪ.teɪ.tɪd] [US: pri.ˈme.də.ˌte.təd]

purposive adjective
[UK: ˈpɜː.pə.sɪv] [US: ˈpɝː.pə.sɪv]

szándékos elhallgatás főnév
jog

non-disclosure noun
[UK: nɒn dɪs.ˈkləʊ.ʒə(r)] [US: ˈnɑːn dɪsˈklo.ʊ.ʒə(r)]

szándékos elkerülés

blinky[UK: blˈɪŋki] [US: blˈɪŋki]

szándékos emberölés

voluntary homicide[UK: ˈvɒ.lən.tri ˈhɒ.mɪ.saɪd] [US: ˈvɑː.lən.te.ri ˈhɑː.mə.ˌsaɪd]

wilful murder[UK: ˈwɪl.fəl ˈmɜː.də(r)] [US: ˈwɪl.fəl ˈmɝː.dər]

szándékos kétértelműség főnév

dilogy noun
[UK: dˈaɪlədʒi] [US: dˈaɪlədʒi]

szándékos megtévesztés főnév

smoke and mirrors noun
[UK: sməʊk ənd ˈmɪ.rəz] [US: smoʊk ænd ˈmɪ.rərz]

szándékos mulasztás

wilful default◼◼◼[UK: ˈwɪl.fəl dɪ.ˈfɔːlt] [US: ˈwɪl.fəl də.ˈfɒlt]

szándékos tapintatlanság

calculated indiscretion[UK: ˈkæl.kjʊ.leɪ.tɪd ˌɪn.dɪ.ˈskreʃ.n̩] [US: ˈkæl.kjə.ˌle.təd ˌɪn.də.ˈskreʃ.n̩]

szándékos volta főnév

voluntariness noun
[UK: ˈvɒləntərɪnəs ] [US: ˈvɑləntɛrɪnəs ]

szándékosan határozószó

deliberately◼◼◼ adverb
[UK: dɪ.ˈlɪ.bə.rət.li] [US: də.ˈlɪ.bə.rət.li]

intentionally◼◼◼ adverb
[UK: ɪn.ˈten.ʃnə.li] [US: ˌɪn.ˈten.ʃə.nə.li]

purposely◼◼◻ adverb
[UK: ˈpɜː.pə.sli] [US: ˈpɝː.pə.sli]

maliciously◼◻◻ adverb
[UK: mə.ˈlɪ.ʃə.sli] [US: mə.ˈlɪ.ʃə.sli]

on purpose◼◻◻ adverb
[UK: ɒn ˈpɜː.pəs] [US: ɑːn ˈpɝː.pəs]

pointedly◼◻◻ adverb
[UK: ˈpɔɪn.tɪd.li] [US: ˌpɔɪn.təd.li]

szándékosan határozószó
GB

wilfully◼◻◻ adverb
[UK: ˈwɪl.fə.li] [US: ˈwɪl.fə.li]

szándékosan határozószó
US

willfully◼◻◻ adverb
[UK: ˈwɪl.fə.li] [US: ˈwɪl.fə.li]

szándékosan határozószó

advisedly adverb
[UK: əd.ˈvaɪ.zəd.li] [US: æd.ˈvaɪ.zəd.li]

by design adverb
[UK: baɪ dɪ.ˈzaɪn] [US: baɪ də.ˈzaɪn]

designedly adverb
[UK: diː.ˈzaɪ.nɪd.li] [US: diː.ˈzaɪ.nɪd.li]

of set purpose adverb
[UK: əv set ˈpɜː.pəs] [US: əv ˈset ˈpɝː.pəs]

szándékosan eljár a szája

tell tales out of school[UK: tel teɪlz ˈaʊt əv skuːl] [US: ˈtel ˈteɪlz ˈaʊt əv ˈskuːl]

szándékosan elmulaszt

balk[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

szándékosan elszalaszt

balk[UK: ˈbɔːk] [US: ˈbɔːk]

szándékosan előidézett ránc

ruckle[UK: ˈrəkəl] [US: ˈrəkəl]

szándékosan lassítja (vmnek) a menetét

drag one's feet[UK: dræɡ wʌnz fiːt] [US: ˈdræɡ wʌnz ˈfiːt]

szándékosan megrongál ige

sabotage verb
[UK: ˈsæ.bə.tɑːʒ] [US: ˈsæ.bə.ˌtɑːʒ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies